Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERTIENDE AFDEELING.
huiselijke feesten, schoolfeesten en godsdienstfees-
ten, gebeden en dankzeggingen.
a. Huiselijke feesten, sclwolfeesten en godsdienstjeesten.
Ter bevordering der zedelijkheid, tot verzachting en ver-
edeling van het gemoed, gelijk mede tot opwekking van liefde
voor ouders, broeders, zusters en anderen; ook tot opwekking
van het godsdienstig gevoel, dient inzonderheid het gedenken
van jaardagen, zoo van ouders als van kinderen, het dank-
baar gedenken van eene redding uit eene ziekte of uit een ge-
vaar; de jaarlijksche herdenking aan de oprigting der school;
den verjaardag van den vorst; het gedenken van den oude-
jaarsavond; van het nieuwe jaar; van het kersfeest, vooraf
gegaan door het gedenken aan Jezus lijden en zijne begra-
venis; het feest van Jezus hemelvaart en het Pinkster-
feest. Voorts heeft menige woonplaats jaarlijks een dag
of uur te wijden aan de herdenking van Gods redding uit
gevaren.
Komt er alzoo een kindje op school met jden uitroep:
jufvrouw! meester! vader is jarig! moeder is jarig! of:
ik ben jarig! dan deele de geheele school in de vreugde
van dat kind.
De onderwijzer spreekt alsdan (en op deze of dergelijke
wijze worde elk feest door eene korte voorafspraak geopend)