Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZEDELIJKE EN GODSDIENSTIGE BESCHAVING. 331
4. Ieder verhaal worde toegepast op het gedrag der kin-
deren, opdat zij zoo ongevoelig geleid worden tot zelfkennis,
tot inkeering in zich zeiven, waaraan het, over het algemeen,
hij de menschen zoo zeer hapert, en dan inzonderheid hij
de lagere volksklassen.
5. De verhalen mogen niet lang duren: een kwartier
uurs daar aan te wijden is, in den regel, voldoende. Zoodra
zij vervelen, gaat het nut daarvan verloren, en wanneer zij
te lang zijn, is het kind niet meer in staat den inhoud in
het geheugen te behouden.
6. Men vermijde, zoo veel mogelijk, afwijkingen en bij-
zaken in het verhaal, die de kinderen den draad van hetzelve
ligt doen verliezen en den inhoud, zoo niet geheel, dan toch
ten deele nutteloos maken voor hart en verstand. Bovenal
veroorlove men zich geene bijvoegselen, welke in strijd zijn
met den inhoud des Bijbels, opdat het kind geene verkeerde
begrippen verkrijge, die naderhand ligtelijk nadeelig kunnen
werken op het gemoed en den eerbied aan den Bijbel ver-
schuldigd.
7. Bovenal vermijde men uitdrukkingen en zaken welke bo-
ven der kinderen bevatting gaan. Deze zullen hunne aandacht
niet kunnen boeijen, en de liefde voor den Bijbel eerder
doen verflaauwen dan opwekken. Eerbied en liefde voor
deu Bijbel aan te kweeken moet mede het hoofddoel van het
doen van verhalen uit denzelven uitmaken. Deze indrukken
zullen nimmer weder geheel uitgewischt worden en kunnen,
in rijperen leeftijd, ook eene gezegende uitwerking hebben op
het hart van den dwalenden mensch.