Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l8 VOORBEELDEN EN TEREGTWIJZINGEN OMTRENT
O goedertieren Hemelheer!
Zie op ons allen liefd'rijk neer,
Geef dat elk kind oplettend hoort,
Naar 't Goddelijke bijbelwoord.
Daarop begint men te verhalen, en na het eindigen van
het verhaal wordt er weder een liedje gezongen tot dank-
baarheid.
2. Door elk verhaal leide hij de kinderen tot het heilige
geloof: dat God alles hoort en ziet en dus overal tegenwoor-
dig is; dat niets voor Hem verborgen blijft; dat Hij zelfs
onze gedachten kent; dat het kwaad, ook zelfs eene booze
gedachte, Gods misnoegen verwekt, terwijl het goede door
Hem wordt beloond; dat Hij ook bet kind nagaat en
dat lief heeft, hetwelk het goede doet en het kwade haat;
dat alles van Hem komt en Hij niet ophoudt de men-
schen lief te hebben en wel te doen; dat wij daarom dank-
baar moeten zijn en tot vreugd van God moeten leven enz.
Zoo ook wekke men bij het kind den hoogstmogelijken eerbied
en de teederste liefde op voor Jezus, die alle menschen zoo
gaarne gelukkig wil maken. En die liefde bezige men ge-
trouw, om het kind voor de deugd te winnen. Zoodra een
kind iets heeft bedreven, dat niet goed is, zegge men: dat
ziet de lieve Jezus niet gaarne van kinderen; daarover
bedroeft Hij zich enz.
3. Deze verhalen worden voorts alleen voor vijf- en
zesjarige kinderen gedaan. Zij moeten, naar den geest des
bijbels, kinderlijk, eenvoudig eu levendig zijn, en zoo veel
mogelijk opgehelderd en veraangenaamd worden door duide-
lijke platen, die men evenwel zeldzaam, naar de belioeften
van het onderwijs ingerigt, aantreft, en daarom eene wezen-
lijke behoefte voor de Bewaarscholen en de eerste klasse der
Lagere Scholen zijn.