Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZEDELIJKE EN GODSDIENSTIGE VORMING.
029
derwljs wordt meermalen op eene wijze gegeven, dat het in
de daad beter ware, het geheel achterwege te laten. De
drooge en vervelende manier, die men bij het verhalen
dikwijls volgt, verwekt niet zelden eenen grooten tegenzin
tegen den Bijbel.
Ook is de keuze van stof niet altijd opvoedkundig; dik-
wijls begrijpt een kind daarvan niets en blijft het buiten
staat, om daarvan iels te kunnen naverteilèn. Ook wegens
gebrek aan zedelijke leering zijn sommige verhalen geheel
onbeduidend; terwijl niet zelden door de wijze van mede-
deeling cn de verkeerde opvatting van den geest van soin-
raige stukken uit den Bijbel, het bevorderen van valsche
begrippen omtrent God en Zijne dienst wordt te weeg ge-
bragt. \
Ten einde het belangrijke doel van dit gewigtig werk naar
vereisch te bereiken, dient men de volgende punten in het
oog te houden:
1. Voor en aleer de Opvoeder eenig verhaal aanvangt,
wekke hij de kinderen op tot eerbied en stilte. Niet door eene
lange voorafspraak, maar door slechts te zeggen: Lieve kin-
deren! ik wil u weder wat vertellen uit het boek van onzen
lieven Heer — uit den Bijbel —; vouwt uwe handjes, sluit
uwe oogen en zingt met eerbied:
aanloopen. — Daarop gaf ile princes het jongetje aan de vrouw en zeide:
neem het kindje en zoog het voor mij, ik zal u daarvoor heloonen. Nu
noemden zij het kindje Mozes, dat wil zeggen: uit het water gered. — Na-
derhand kwam de kleine Mozes aan het huis van den Koning. De Koning
liet hem alles leeren, gaf hem mooije kleederen cn schonk hem veel vermaak.
Mozes was een goed kind en werd een braaf mensch. — Omdat hij zoo braaf
werd moest hij voor God de arme Israëliten verlossen uit de handen van de
Egyptenaren. — En dat heeft hij ook gedaan. Enz.
Toepassing. Er wordt gesproken over de teedere liefde der ouders omtrent
de kinderen; over de liefde tussehen broeders en zbstersj hoe schoon het
medelijden is, cn hoe mooi het staat, als men ongelukkigen helpt; wat er van
een kind kan worden, dat braaf oppast en goed leert, cn orer Gods vaderzorg»