Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l8 VOORBEELDEN EN TEREGTWIJZINGEN OMTRENT
Thans moge het volgende nog hij dit gewigtig onderwijs
in aanmerking worden genomen,
Eene der menigvuldige klippen, waarop de Onderwijzer eener
Bewaarschool en niet minder van eene gewone Lagére School,
zoo ligt verzeilt, is de vorm van het onderwijs in de Bijbel-
sche Geschiedenissen, van zulk een groot gewigt voor de
zedelijke en godsdienstige vorming van het kind. Dit on-
de moeders en vaders treurden zich bijna dood. — Hoe wreed was die
Koning, niet waar? Zoo wreed handelen booze kinderen ook, die aan de
vogeltjes hunne jongen ontrooven, en die dieren plagen of dooden. Hebt gij
geen medelijden met die arme ouders en kindertjes? Maar de lieve Vader in
den hemel heeft de arme Israeliten toch gered en den wreeden Koning ge-
straft. Daartoe liet Hij een kind geboren worden. Hoort eens!
Er was toen een vader en eene moeder j die kregen ook een lief jongetje.
De vadar heette Amram en de moeder Jochéhed, — (Hoe heette de vader?
hoe de moeder?) O dat was een lief popje! Zij wilden dat kindje graag
behouden en maakten in hun huis een vertrekje, waarin zij het stil verbor-
gen.— O wat waren zij bang dat het uitkwam! Zij verborgen het drie
maanden, dat is 13 weken. — Toen kwam het uit, en men zoude spoedig
komen zoeken naar het lieve jongetje. — Nu bedachten de ouders een mid-
del, om het kindje te redden. — (Wat bedachten die ouders?— Toen be-
dachten enz.^ Zij maakten gaauw een kistje, dat heel digt was en daar leg-
den zij het jongetje in. Daarna bragten zij het aan den kant der rivier in
bet water, waar straks de dochter van den Koning zoude komen, om zich
te baden. Als die het kindje vond, dan zou 2lj het vast wel beschermen.
Nu moest het zusje van dat jongetje op de wacht blijven staan, om te zien, wat
er met haar broertje zoude voorvallen. Dat zusje heette Mirjam. (Hoe heette
dat zusje?) Die dochter van den Koning was een braaf meisje, dat geen
kindje zoude ongelukkig maken. — Vader en moeder en het zusje van dat
jongetje deden nu niets dan bidden, dat God het mogte bewaren-
Daar komt de dochter van den Koning, met nog eenige dames, al wande-
lende bij de rivier. — Zij zien het kistje. — Zij halen het uit het water. —
Zij doen het open. — Ai ziet! een lief kindje ligt er in. — Het schreit en
steekt de handjes naar de princes uit. — De princes wordt zeer bewogen. —
Ku loopt Mirjam gaauw naar de princes en vraagt heel beleefd, of de princes
ook eene zoogster moet hebben voor het kindje? — O zegt de princes: —
weet gij er eene, meisje? Ja wel, princes, zegt Mirjamj ik zal mijne moe-
der halen.— Daar komt Mirjam bij vader en moeder aanvliegen en roept:
broertje is gered! mi/n broertje is gered! moeder moet spoedig bij de princes
komen! De princes wil gaarne eene zoogster hebben!— Vader en moeder
rfankten God voor de redding van hun kind, — De moeder kwam er spoedig