Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
de zedelijke en godsdienstige beschaving. 327
m. iets uit de geschiedenis van Elias en Eliza;
n. Jobs geschiedenis $
o. van de geboorte van Jezus , — de wijzen uit het oos-
ten, — de vlugt naar Egypte, — Jezus in den tempel
onder de schrijtgeleerden ^ — de wonderen die Jezus deed^ —
eenige gelijkenissen van Jezus, als: de verloren zoon, de
barmhartige Samaritaan, de rijke man en de arme Laza^
rus, — het laatste as^ondmaal, — de gevangenneming van
Jezus, — de veroordeeling van Jezus tot den dood, — de
harde behandeling van Jezus, — de kruisiging, — de begra-
venis van Jezus, — de opstanding, — de hemelvaart, —
de uitstorting van den heiligen geest, —
Wij "willen hier in eene noot een enkel voorbeeld laten
volgen, om te doen zien, hoe men die onderwerpen tot nut
der kleinen kan behandelen. (*)
(*) De Redding van Mo zes uit de rivier den Nijl,
Toen de brave Jozef al lang dood was, kwam er een wreede Koning
over Egypte. (Er wordt verondersteld, dat er reeds meer over Egypte en
de Israeliten is gesproken.) Die Koning zag, dat het getal Israëliten al
grooter en grooter werd. — Er werden heel veel kindertjes geboren. — Dit
wilde dc lieve God zoo; — God had dit ook beloofd. — Nu dacht die
wreede Koning: als het getal van die menschen nog grooter wordt, dan
konden zij wel eens baas over mij en mijn volk worden: daar zal ik voor
oppassen.— Toen gaf hij aan de Israëliten heel zwaar werk op, dat zij
moesten verrigten; ook op het heetste van den dag. — Zij moesten zware
steenen bakken. — Dit was het allermoeijelijkste werk dat hun konde op-
gegeven worden. Waarom deed die Koning dit? Dat deed hij, opdat zij
maar spoedig zouden sterven. — Maar God sterkte de arme Israëliten, Hun
getal werd nog al grooter. — De Koning gaf nu nog meer werk op. —
Maar door veel werken wordt de mensch sterk en gezond, en de Israëliten
werden ook sterker en gezonder, en hun getal werd nog al grooter. Toen
werd de Koning heel boos en zeide, dat men nu alle eerstgeborene jongetjes
in de rivier den 'Nijl zoude werpen en verdrinken; dan moest het getal Israëli-
ten wel verminderen. Men ontnam toen aan de arme moeders de lieve kleine
kindertjes, die pas geboren werden, en verdronk ze in de rivier.— Ach
wat schreiden en jammerden die arme moeders! En de arme schapen van
kindertjes, die de wreede mannen van de borsten der moeders scheurden , —
wat kroten zij! Zij zagen hunne lieve moeders nimmer weder.— - Ach!
¥00