Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
f

\ DE ZEDELIJKE EN GODSDIENSTIGE fiESCHAVING, SsS
Eene menigte kinderboekjes geven, tot het zamenstellen
I van dergelijke zedekundige spelen, de noodige stof.
' Om in dezen voor afwisseling te zorgen en eene behoor-
lijke orde te volgen, is het noodzakelijk, om van de onder-
t werpen een lijstje te maken, ten einde dat in de school te
kunnen ophangen. Naar dat lijstje rigte men telkens de keus
j van het onderwerp en komt alzoo voor, dat men te veel in
I herhalingen vervalt, belangrijke onderwerpen overslaat en
soms verlegen staat, waarover te zullen spreken. Wij laten
hier eene opgave volgen, welke men, naar verkiezing, door
meerdere onderwerpen kan aanvullen.
1. Over het gedrag jegens ouders. Gehoorzaamheid,
j vriendelijkheid, beleefdheid, hulpvaardigheid, waarheidlie-
j vendheid, koppigheid, dwingen, huilen en schreeuwen enz.
2. Gedrag jegens broeders en zusters. Liefde, vrede,
hulpvaardigheid, blijdschap in elkanders geluk, deelneming
in elkanders smart, kibbelen, klikken, afgunst, hoe broe-
ders en zusters elkander moeten ondersteunen en helpen enz.
3. Over het gedrag in de school.
a. Omtrent den Onderwijzer en die hem behulpzaam
zijn. Liefde, gehoorzaamheid, oplettendheid, stilte, beleefd-
heid, zindelijkheid enz.
b. Omtrent de medeleerlingen. (Zie het gedrag omtrent
zusjes en broertjes.)
4. Gedrag op straat of weg. Beleefdheid, stilheid, in-
omdat hij zoo ongelukkig is. Hij had ook eens eene vrouw en kinderen;
maar zijne vrouw is reeds lang dood. En zijne kinderen zijn ook reeds, op
één na, dood. Omdat eene kind weent hij. Dat kind wilde niet deugen.
Het had gestolen cn was daarom gevlugt. Nu zoekt hij het overal vergeefs.
Hij wenscht het nog zoo gaarne eens te zien voor hij sterft; doch.... enz. enz.
Men breide dit naar believen uit.
Ten slotte wordt er bij elk verhaal gevraagd : Wat de lieve God hier-
omtrent vordert, cn wat het lot van een kind is, dal den ouders verdriet
aandoet, enz.
22