Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l8 VOORBEELDEN EN TEREGTWIJZINGEN OMTRENT
4, Zedelijke spelen. Een der krachtigste middelen ter be-
vordering van zedelijkheid en godsvrucht kunnen de spelen
•worden — waarvan wij op bladz. 5oi en vervolgens een paar
voorbeelden hebben gegeven —, wanneer zij onderwerpen
bevatten die het gemoed van de kleinen kunnen treffen. Uit
de gegevene voorbeelden kan men onze meening vatten.
De zaak is eenvoudig. Daar die spelen niet zeer zamenge-
steld mogen zijn, kan men ze gemakkelijk ontwerpen, als
men maar eerst gepaste onderwerpen heeft gevonden.
Wij willen hieronder eene enkele opgave laten volgen. (*)
is blijde, en daar zijne ouders bet brood droog moesten eten, werd er nu
wat boter gekocht. Albert komt te huis 5 hij is lang uitgebleven. l)e re-
denen worden gevraagd. Albert verhaalt alles. De ouders roemen de goede
kinderen en danken God voor zijnen zegen. Eindelijk wordt er gevraagd:
wat is er verhaald ? welk kind zich goed heeft gedragen ? De deugd
wordt geprezen en de ondeugd bestraft.
(*) De arme bedelaar; opwekking tot menschenliefde.
Men schikt een paar banken of zoo iets tot een kamertje, in een hoek der
school bijeen. Eenige stoven, een tafeUje, een paar kopjes en schoteltjes,
een stukje brood enz. schikt men zoowat in orde. Eeu knaapje, als een
bedelaar gekleed, met een stokje in de hand, klopt aan de deur. 't Is
avond. Vader en moeder zijn nog op, maar de kindertjes zijn reeds te
bed gelegd. Daar bidt de arme man om brood en nachtverblijf. Hij is zoo
koud en zoo zwak. De vader gaat naar de deür. De kinderen worden wak-
ker. De deur gaat open. De oude man komt binnen. Men biedt hem eenen
stoel aan. Daarop geeft men hem een' boterham. De oude man weent van
dankbaarheid. ïlij is zoo vermoeid. De kleinen vragen vader, of de arme
man wel op hun bed kan liggen. De moeder maakt gaauw een legertje
gereed. Eindelijk gaat alles te bed. De oude man dankt den lieven Heer,
dat er zulke goede menschen zijn en dat hij hier zoo gerust mag uitrusten.
De klok slaat twaalf uur. (>Ien tikt tegen een glas of een stuk hangend
ijzer.) De oude man wordt wakker. Hij ontdekt, dat er wat smeult.
Hij wekt het huisgezin en roept: brand! brand ! — Alles vliegt uit het
bed. — De brand wordt in zijn' aanvang gebluscht. — Was de oude man
niet in het huis opgenomen, dan was het huis welligt verbrand. Nu gaat
men weder te bed. De morgen komt. De oude man gaat mede aan tafel.
Ilij eet brood en melk mede. Men bidt en dankt te zamen. Eindelijk wil
de oude man afscheid nemen. Hij dankt zijne weldoeners. De kindertjes
kussen hem de hand en wenschen hem Gods besten zegen toe. llij weent,