Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 BEWARING VAN ZIEKE KINDEREN.
Zijn de huizen of woonvertrekken van vele ouders uit de
laagste klassen dikwijls ongeschikt, om de kleinen daarin
des nachts voor lijden te bewaren, wat hebben vele arme ver-
waarloosde kleinen daarin dan niet te lijden, wanneer zy
ziek zijn. Wie deze ellenden nooit met eigen oogen zag,
het gesteun en gekerm van zulke wezentjes nooit hoorde,
noch het gebrek aan liefderijke oppassing en het voorzien
van de allernoodigste behoeften waarnam, niet heeft onder-
zocht hoe vele kinderen door het gemis van eene goede op-
passing en verzorging, bezweken, kan er zich geen denkbeeld
van vormen. Hij, die dat lijden van onschuldige kinderen,
die alles van hunne doodarme, soms geheel ongevoelig ge-
wordene, ouders moeten verwachten, ooit aanschouwde, o,
die wenscht vuriglijk met ons, dat eene Bewaarschool hare
zorg, waar dit volstrekt noodig is, waar de ouders niet wil-
len — of niet kunnen helpen, ook mede moge uitstrekken
tot zulke lijders. Zij kan dan, in den volsten zin van het
woord, eene bewaarster en beschermster van ongelukkige kin»
deren genoemd worden.
g. Zorg voor kleeding.
Ter bevordering van zindelijkheid, gezondheid, orde, re-
gelmaat en opwekking van het gevoel voor het schoone,
dient er met naauwgezetheid gelet te worden op de kleeding
der kinderen in de Bewaarscholen. Reinheid en netheid van
kleederen bevorderen ook de reinheid der ziel. Een aange-
naam en te gelijk ordelijk voorkomen verschaft ons de Bewaar-
school, wanneer al de meisjes gelijke opperkleedjes dragen:
zoo ook de knaapjes, echter onderscheiden van die der meis-
jes. Deze opperkleedjes dienen te bestaan uit katoenen of
linnen kieltjes; voor de meisjes, bij voorbeeld effen blaauw,