Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZEDELIJKE EN GODSDIENSTIGE VORMING.
323
voorbeeld geven, hoe men zulke verhaaltjes kan inrigten, als
zij indruk zullen verwekken. C^)
(*) EerlijTihcuL Medelijden* De Onderwijzer plaatst zich voor zijne kin-
deren en bootst een klagend en schreljend kindje na.
» O wee! o wee! o wee! ik arm kind! o wee wat ben ik ongelukkig!
»ach! ach! ik durf niet weer te huis komen! ach!"— Zoo klaagde een
jongetje (Albert) van vijf jaren op straat. {Wie klaagde zoo?)
De menschen bleven bij het arme kind staan en vroegen: wat deert ii
jongetje? liet antwoordde: » ik heb twee dubbeltjes verloren! «Ach!
D moeder heeft mij twee dubbeltjes gegeven^ om een half brood te koo-
B pen. Ik heb die dubbeltjes in mijn broekzakje gestoken; daarin was
» een gat en nu zijn de dubbeltjes weg." (Wat was er gebeurd?) Bij die
mcnschen stonden ook twee kleine meisjes, met vrolijke gezigtjes en niet
heldere jakjes en rokjes aan. Die meisjes heetten Aaltje en Koosje. (Hoe
zagen die meisjes er uit?) Zij keken het jongetje aan. Zij hadden de
dubbeltjes gevonden. Aaltje hoorde naauwelijks den kleinen Albert klagen,
dat hij de dubbeltjes verloren had, of zij drong dadelijk door de mcnschen
heen, nam de hand van Albert, drukte het dubbeltje daarin en zeide: » ik
»heb er één van gevonden, Albert! daar is het." Nu nam zij haren zak-
doek en veegde hem de traantjes af. (Wat deed Aaltje?) En Koosje?
Deze was zoo blij, dat zij een dubbeltje had gevonden, dat zij danste en
sprong van pleizier. Zij dacht er niet bij: wat zal hij, die het verloren
heeft, treurig wezen! Naauwelijks hoorde zij, dat het bekend was, wie het
gevonden stukje geld had verloren; naauwelijks hoorde zij Albert schvQ^Qn ^
of zij sloop stil voort en liep naar huis. (Hoe handelde Koosje?) En de
arme Albert weende zoo bitter..... Toen Roosje te huis kwam, zeide zij:
»moeder! moeder! ik heb een dubbeltje gevonden! zie moeder! een mooi
» dubbeltje."
» Waar hebt gij het gevonden?" vroeg do moeder, n Op de straat, lieve
» moeder!" antwoordde Koosje. r> En weet gij niet wie het verloren heeft?"
hervatte de moeder. Koosje zweeg. Wat moest zij gedaan hebben, kinder-
tjes? De moeder wilde dat Koosje zoude antwoorden. Eindelijk zeide zij
het. En wat moest Koosje nu doen? De moeder nam haar bij de hand,
en nu moest Koosje moeder naar de plaats brengen, waar het dubbeltje
gevonden was. —■ (Wat moest Koosje nu doen?) Toen kwam Aaltje haar
tegen, lagchcnde en springende;— deze verhaalde, wat er gebeurd was en
zeide, dat een lieve jonge heer aan Albert^ uit medelijden, een dubbeltje
had gegeven, en dat Albert nu zoo blijde was. (Wat vertelde Aaltje?) Nu
vroeg do moeder aan Koosje ^ waar Albert was?
» Albert komt daar ginds aan, met zijn half brood, dat hij voor zijne ouders
» heeft gekocht," antwoordde Koosje. o Ach!" liet zij er op volgen, » die
» arme menschen hadden niets te eten in huis en................. Men
vervolge- dit verhaal. Koosje moet het dubbeltje teruggeven. Het jongetje