Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l8 VOORBEELDEN EN TEREGTWIJZINGEN OMTRENT
kinderen, aan godsdienstigheid, en prente hij het diep in der
kinderen hart, welk verschrikkelijk lot hun na den dood
wacht, die God niet eeren en dienen. Om diezelfde redenen
toone hij aan die kinderen in het hijzonder zijne liefde, welke
in eerlijkheid, trouw, waarheidliefde enz. uitmunten.
3. Zedehundige vertellingen. Dat aangename vertellingen
niet alleen eene lekkernij voor de kinderen, maar tevens,
wel ingerigt, de vruchthaarste middelen zijn, om het hart
voor deugd en godsvrucht te winnen en het kind eefi af-
schuw voor het kwade in te hoezemen, hehhen wij reeds
gezegd. Die vertellingen moeten in dit geval hinderlijk,
kort en hernachtig zijn, en mogen wel eene hartstogtelijke
kleur hehhen, omdat zij dan veel getrouwer door de ver-
beeldingskracht en het geheugen bewaard en op het hart
worden toegepast, dan die duizende vertellingjes, welke men
in zoo vele schoolboeken aantreft, waarbij het kind even koud
en onverschillig blijft, als de man bleef, die ze opschreef,
om.... eens een boekje te schrijven. ' De verhaler moet
langzaam spreken, met vuur, met een levendig oog, met
levendige gebaren, met de noodige rijzing en daling van
stem en een vriendelijk gezigt. Het staat hèm vrij, om
denzelfden volzin, ten einde regt duidelijk te worden en
eenen krachtigen indruk op het gemoed te maken, nu en
dan eens te herhalen. Hij hoede zich voor zemelarij, stop-
woorden en zoet gewaauwel; hij kieze bovenal, en dit is niet
gemakkelijk, verstaanbare woorden, en wanneer het hem niet
gelukken wil, het regte woord te vinden, dan omschrijve hij,
wat niet wordt verstaan. Als het verhaal geëindigd is,
moet de aandacht op den leerling gevestigd worden, en de
Opvoeder ondervraagt nu over het verhaalde, onderzoekt of
alles wel begrepen is, en oefent hierdoor tevens het geheu-
gen en de verbeeldingskracht. Wij willen hieronder een