Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZEJJELIIKE EN GODSDIENSTIGE VORMING. 321
daars en naar de omstandiglieden, die zich hij het bedrij-
ven van de zonde voordeden, — alles' te onthouden, wat
tot vervrolijking en veraangenaming van het schoolleven
wordt in 't werk gesteld; of zelfs, wanneer dit noodig is,
door het voor een dag of langer van alle kinderen af te
zonderen. (*) Men neme hierbij wel in acht, dat er een
groot onderscheid tussehen het straffen van kinderen, welke
in eene beschaafde en die welk eene onbeschaafde huishouding
worden opgevoed, moet gemaakt worden; tussehen kinderen,
welke vele ondeugden niet eens bij name kennen en dezul-
ken , welke het kwaad veelal dagelijks in al zijne ruwheid aan-
schouwen. Eene eeltachtige heeft sterkere trekpleisters noodig
dan eene zachte huid. Voor een kind, aan orde en tucht ge-
woon, is welligt een enkele wenk, een enkel woord voldoen-
de, om het te regt te brengen; in een tegenovergesteld geval
zou zulk een te kennen geven van misnoegdheid ligtelijk het
kwaad stijven. Zoo verheugd en vergenoegd de Opvoeder
zich moet toonen bij het zien van kinderdeugden, zoo ver-
stoord toone hij zich bij het aanschouwen van de ondeugd.
Eu hierbij lette hij inzonderlieid op de gebreken, welke
men in de meeste huishoudingen aantreft, die tot de laagste
volksklassen behooren. — Veelal wordt daar de liefderijke
God bij het opstaan en naar bed gaan, bij het begin en
einde van den maaltijd, bij ziekten en nood, vergeten, of
er wordt, o schande! tegen Hem gemurmureerd over de
bitterheden des levens, die de ouders zich zei ven veelal op
den bals hebben gehaald. Voorts ontdekt men daar meestal
eene verregaande liefdeloosheid en geringschatting van eerlijk-
heid en trouw — en wat dies meer zij. Daarom juist hechte
de Opvoeder de hoogst mogelijke waarde, in het bijzijn der
C) Ingevol van halsfarrig volhouden in het kwade mag er eene ligchame-
lijke kastijding, met ernst uitgevoerd, volgen; echter buiten de school.