Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l8 VOORBEELDEN EN TEREGTWIJZINGEN OMTRENT
zoo vroeg mogelijk, een' afkeer, niet tegen de ouders, maar
tegen de zonde in te boezemen, en dan vooral omtrent het
liegen, vloeken, schelden, tieren, razen, krihhen, het ge-
bruik van sterken drank, het stelen; ook omtrent morsig-
heid, luiheid, onbeleefdheid en wat dies meer zij.
Met diepe verachting en hoogen ernst vv^brde er steeds van
deze en dergelijke ondeugden gesproken, hoe jong ook het
kind zij; want het kan niet te vroeg de zonde leeren haten.
Begrijpt het kind ook al niet klaar, dat het vloeken, liegen,
zuipen enz. eene groote zonde is, dit doet er niets toe; door
het woord van den Opvoeder, den toon waarop hij spreekt
en de uiterlijke teekens van afschuw, die hij daarbij geeft,
en vooral door het kind met hoogen ernst te wijzen op den
liefderijken God , die dergelijk kwaad eenmaal geducht
zal straffen, hetzij hier of na den dood, moet het dit alles
leeren vreezen, om een afschrik voor die ondeugden te er-
langen. En niet nu en dan of bij geval, o neen! gedurig,
en dan altijd met kracht, zonder personen te noemen, die
zich aan zullte schrikkelijke zonden schuldig maken. De
Opvoeder moet wel een voorbeeld van kinderlijkheid zijn»
maar hoog ernstig mag hij zich wel toonen, wanneer hij van
zonden spreekt als wij even noemden, en met hoe veel zacht-
heid hij ook op de wegneming van sommige kinderlijke
gebreken, als: onbezonnenheid, ligtzinnigheid, wildheid,
gulzigheid, veranderlijkheid, ontevredenheid, dwingerij,
koppigheid enz. werkt , den kleinen vloeker, leugenaar,
dief, snoeper, bedrieger enz. moet hij met gestrengheid be-
handelen; nimmer mag hij verschooning bezigen, wanneer
zulks voor het eerst gebeurt. En dan straffe men naar de
mindere of meerdere bewustheid, waarmede men het kwaad
bedreef, bijv. door het kind een paar dagen, of zelfs lan-
ger, — al naar de innerlijke gesteldheid des kleinen zon-