Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZEDELIJKE EN GODSDIENSTIGE VORSllNG. Sig
deren. Daarom moet er nu in de Bewaarschool gezorgd wor-
den, dat der kinderen aandacht zooveel mogelijk door goede
voorbeelden van de rij van kwade voorbeelden, die zij da-
gelijks buiten de leerschool aanschouwen, afgetrokken wor-
den. Die beelden moeten aantrekkelijk zijn, en aantrekkelijker
naarmate dé ruwe omtrekken der huiselijke heelden^krachtiger
op het aanschouwingsvermogen werken. Die aantrekkelijk-
heid verkrijgt het levende en levenwekkende voorbeeld door
liefde en kinderzin, waarvan wij het karakter ook reeds
hebben voorgesteld. Hierdoor wordt het kind, wegens zijne
zucht tot navolging, krachtiger tot betere gedachten en han-
delingen getrokken (gelijk dit mede met het navolgen van
spraak, gebaren, gang enz. het geval is), dan door duizende
vermaningen en bestraffingen. Want de magt der liefde en
de werking van reine kinderzin, zijn hier als de leven-
wekkende zon en milde regen voor de kwijnende planten,
Hoe aantrekkelijker, hoe liefelijker het voorbeeld is, hoe
zekerder men de kinderen tot de deugd trekt en verlost van
het zedelijk lijden,
2. Let op de huiselijke gebreken. W^il men de schade-
lijke indrukken, die een kind van het booze voorbeeld te
huis heeft ontvangen, zoo veel mogelijk verminderen of wel
geheel wegnemen, dan moet de Opvoeder het kind niet alleen
het kwade als kwaad leeren kennen, maar bovendien ook
leeren verafschuwen. Dit moge in vele opzigten in strijd
zijn met het aankweeken van eene innige liefde voor de
ouders en een heilig geloof, dat alles wat vader en moeder
zeggen en doen volkomen goed is, 't welk den Opvoeder ten
pligt is gesteld; het moge,dikwijls hard zijn, gebreken te gis-
pen , die het kind dagelijks in zijne ouders aanschouwt, het is
nogtans pligt dit te doen. Men moet God meer dienen dan
den mammon, en werke daarom jnet alle kracht, om het kind»