Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GYMNASTIEK. Ol 5
beentjes gebruikt en zij worden nu en dan afgewisseld door
balanceeroefeningen langs zeer lage L-ïlkjes, kort aan den
grond, slingeroefeningen, til-, draag- en trekoefeningen en
eene menigte meer, alle welke in bet Handboekje door be-
schrijving en teekening duidelijk zullen worden voorgesteld.
Ook hier geldt de gulden regel, waarop bijna alles neder-
komt: begin met het eenvoudige en klim ongemerkt op tot
het moeijelijke, langs den weg, dien de natuur heeft voorge-
schreven.
De oefeningen mogen voorts niet te lang duren, opdat zij
niet te veel vermoeijen of vervelen. De zang brenge tel-
kens eene aangename afwisseling tussehen de oefeningen te
weeg en worde als het zout gebezigd, dat de spijzen sma-
kelijker maakt.
De gymnastische oefeningen moeten drieërlei doel bevor-
deren, als: 1° de regelmatige ontwikkeling der ligchaams-
krachten, vlugheid en vaardigheid; 2° het voorkomen en
wegnemen van zoodanige ligchaamsgebreken, welke een gevolg
zijn van schadelijke gewoonten en eene gebrekkige ligchamelijke
behandeling, alsmede het versterken van zwakke deelen; 3"
het verschaffen van aangename en vrolijke spelen, ter ver-
hooging van levensvreugde en de vorming van een goed
karakter. Het tweede punt is bovenal van het hoogste ge-
wigt, vermits de meeste ligchaamsgebreken in de vroege jeugd
— en dan vooral onder de kinderen tot de lagere volksklassen
behoorende — ontstaan, tengevolge van gebrek aan een ver-
standig en naauwlettend toezigt.
Orde en regel moeten alle oefeningen besturen; dit oefent
een' krachtigen invloed uit op de vorming van het karakter
en den zin voor het goede en schoone.
Zij moeten dagelijks, voor het minst eenmaal, liefst twee-
malen, plaats hebben.