Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3l4: GYMNASTIEK.
(welke veelal een diepen zin hebben) na, en zie hoe daardoor
de ligchamelijke opvoeding wordt bevorderd. Het we-
reldburgerlijk leven van het kind is een ligt, kunsteloos,
dat heet natuurlijk spel met zijn eigen ligchaam — de le-
dematen van hetzelve — en met de naast omringende voor-
werpen : zoo ook moet de geest der gymnastiek zijn voor de
Bewaarscholen. Men leide slechts de kinderlijke spelen,
wijzige dezelve, geve daaraan orde en regel en breide den
kring daarvan langzamerhand uit. De leiding der gymnasti-
sche spelen, ontdaan van alles wat strijdig is met de na-
tuurlijke opvoeding, moet geheel vrij zijn van hatelijken
dwang, en de Opvoeder moet daarbij in zekeren zin de rol
van het wijste en liefste kind spelen, dat in alles voorgaat,
niet die van eenen bevelhebber, die den kinderlijken geest
kluistert door bevelen en dwang, die gevolgd moeten worden
door bestraffing, in geval eener gebrekkige opvolging derzelve
aan den kant der kleinen.
Men verdeele de oefeningen, ten behoeve der Bewaar-
school, in twee afdeelingen. Tot de eerste afdeeling behoo-
ren die, welke alleen met de ledematen, zonder behulp van
werktuigen, worden uitgevoerd; tot de tweede die, welke
met behulp van werktuigen plaats hebben.
De eerste afdeeling vangt aan met het staan, daarop volgt
het gaan, verder het draven en loopen. Thans volgen ver-
rigtingen met het hoofd, met de schouders, armen, handen,
vingers, met den romp, met de beenen, zamengestelde oefe-
ningen met twee en meer ledematen, waartoe behooren het
strekken langs den grond, buigen, dringen, stooten, vrij
springen enz.
De tweede afdeeling begint met het hangen aan rak en
touw; daarop volgt het voor- en achterwaarts bewegen door
de handen. Eindelijk worden bij deze oefeningen ook de