Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
NACHTELIJKE VERZORGING. 20
Daar kunnen de arme kleinen, na liet a-vondmaaltje genoten
te hebben, met een gebedje op de lippen, in een frisch ver-
trek, neergevlijd in zindelijke hangmatjes, zacht inslapen en
rusten tot de vriendelijke morgen verschijnt, waarin een
verstandige verzorger of verzorgster hen wekt, om den liefde-
rijken Verzorger en Beschermer van alles, wat leeft, te dan-
ken ; waarop men dezelve vervolgens reinigt, kleedt en voedt
voor den dag. Hoe onbegrijpelijk veel goeds kan hierdoor
bij het kind te weeg worden gebragt! dat te huis welligt
als een dier gaat rusten en even zoo des morgens van het
leger opstaat. y
VVare aan iedere Bewaarschool, vooral in steden, eeu
vertrek verbonden, waarin eenige wezenlijk verwaarloosde kin-
deren aldus ook wel eens in den nacht, als dit werd ver-
zocht , konden worden bewaard: hoe menig kind zou hierdoor
naar ligchaam en ziel behouden blijven voor deze en gene we-
reld !.... Vraagt men: of wij zulke kinderen dan geheel aan
zoodanige ouders zouden willen onttrekken? wij antwoorden:
neen! maar door zedelijke middelen trachten te bewerken, dat
de ouders eene zoo liefderijke verzorging hunner kinderen zelve
verzoeken, opdat zij leeren gevoelen, wat voor het kind noo-
dig is, als het tot een edel mensch zal worden opgekweekt,
terwijl men hun bovendien gelegenheid genoeg kan verschaf-
fen, de kleinen in hunne huizen te ontvangen. Men dient
omtrent dit punt met de ouders in overleg te treden en hun
tot welmeenende raadslieden te verstrekken.
f. Bewaring van zieke hinderen.
Niet minder nuttig zouden wij het achten, wanneer men
bij sommige Bewaarscholen mede een vertrek inrigtte ter
verpleging van zieke (niet besmettelijke) kinderen.