Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GYMNASTIEK.
»10
schap en minder gezondheid te bezitten zou zijn lot voorwaar
niet verbeteren. (*) Zorgt men door scholen om de verstande-
lijke vermogens der kinderen te ontwikkelen, goede zeden aan
te kweeken, lezen, schrijven, rekenen enz. te leeren, men ver-
zuime daarbij niet aan het ligchaam ook zijn deel te geven, en
werke bovenal de ontwikkeling der ligchaamskrachten niet te-
gen door de kinderen te lang aan schoolbank en tafel te
kluisteren, in een tijd wanneer de jeugdige mensch meer be-
weging dan rust behoeft, langer de frissche en gezonde bui-
tenlucht noodig heeft dan de doodende schoollucht, om op te
kunnen groeijen tot een gezond en krachtig mensch. Deze zorg
kan men, vermits de natuur ons leert, dat zij vroeger aan
het ligchaam — de woonplaats en de dienstknecht der ziel,
de grond welke eerst behoort bearbeid te worden, als de
ziel daarin welig zal ontwikkelen en opschieten tot een ge-
zonden, vruchtbaren boom —, moet besteed worden, niet
ligt te veel behartigen. De Bewaarschool biedt hiertoe de
schoonste gelegenheid aan. Daar vindt men tijd en lust; de
genegenheid mag er niet ontbreken, om er partij van te
trekken.
Moet de Gymnastiek dan ook al op de Bewaarscholen wor-
den ingevoerd? vraagt menigeen ligtelijk, en denkt daarbij aan
overdrijving. Ja, daar moet een groot deel van den koste-
lijken tijd tot het kostelijkste werk, dat hier tc verrigten
valt, worden besteed; dat is, de ontwikkeling van de lig-
chaamskrachten in overeenstemming met de vorming van
verstand en hart. Men moet evenwel de zaak weten te wij-
zigen naar de behoeften der kleinen. Hierin ligt de ware
kunst, Ook hier moet men van het kind leeren, — wat men
moet doen, — en hoe men het in beoefening dient te brengen.
Men ga dan de meeste willekeurige spelen der kleinen
(') Dr. Allebé. De ontwikkeling van het kind enz.