Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3o8
SPELEN.
J
'l
'f
»I.
./■f
'm
vat vuur. De vlam slaat om haar lijQe en nu gilt zij om
hulp. De moeder komt terug. Zij wordt hevig verschrikt
en dooft de gewaande vlam, door de pop in haar voorschoot
te wikkelen. Nu moet de pop naar bed. De dokter wordt
gehaald. De pop wordt ontkleed. Hoe jammert zij. (Een
der kleinen schreit.) Nu moeten er pleisters gelegd worden.
Een kindje zit bestendig bij het bed, om de zieke op te
passen. Het geeft de pop op zijnen tijd drank; ook wat ter
verfrissching. De arme pop begint nu en dan weer te
huilen van pijn. Daarop komt er gedurig een kind van de
school, om de pop eens aan te spreken. Zij brengen ook
wat mede voor de arme zieke.
Nog eenmaal komt de dokter terug, om eens naar de
zieke te zien. Hij zegt, dat de zieke spoedig weder naar
school kan gaan, maar dat hare vingertjes wel altijd ver-
schroeid zullen blijven. Hij bestraft haar nu over hare on-
gehoorzaamheid. De pop begint te schreijen, en belooft
niet weer ongehoorzaam te zullen zijn.
Deze en dergelijke voorstellingen behoeven, gelijk wij
straks zeiden, slechts weinige malen gegeven te worden, om
de kleinen in staat te stellen die na te kunnen bootsen en
meer andere dergelijke spelen uit te denken. Daartoe kan
ook het speelgoed, dat men in eene Bewaarschool aanschaft,
veel bijbrengen. Dit speelgoed kan bestaan in veel keuken-
gereedschap van tin of blik, in allerlei poppengoed, kabi-
netjes, naaikistjes, emmers, bezems, luiwagens, mandjes,
stoelen, tajels, bikkels enz. enz.
Overigens zijn er vele geschikte spelen voor meisjes be-
kend, waarbij men geen speelgoed noodig heeft, en welke
zoowel in de opene lucht als in de speelschool kunnen uit-
gevoerd worden, Eene opgave en beschrijving daarvan zal
door ons in een afzonderlijk Handboekje worden geleverd.