Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
'22 VERLENGING DER SCHOOLJAREN.
worden. Maar voor alle kinderen kan deze verlenging van
tijd zeer nuttig zijn. Duizende van voorstellingen, vroeger
vlugtig ontvangen, moeten nu tot meer bewustheid worden
gehragt, meer helderheid erlangen, en hehooren het kind tot
nadenken op te wekken, zoodat het thans meer met het oog
en oor des verstands kan leeren zien en hooren. Eerst nu
ook begint het kind geschikt te worden voor de Lagere Scho-
len , zoo als deze, op enkele uitzonderingen na, zijn ingerigt.
Wat zij in die jaren op de Bewaarschool kunnen erlangen,
kan men hun in de meeste Lagere SÜ^olen niet geven; rede-
nen genoeg, om in gene de schooljaren te verlengen.
e. Nachtelijke verzorging.
Noodzakelijk is voor vele kleinen de gelegenheid aan de
Bewaarschool, om hen ook des nachts te bewaren. Wij be-
hoeven hier niet te zeggen, wat menig kind uit de laagste
volksklasse ook in den nacht te lijden heeft naar ziel en lig-
chaam. Wie ooit de huizen van armoede en ellende be-
zocht, weet het, dat vele kinderen daarin den nacht, zoo-
wel in den winter als in den zomer, moeten doorbrengen in
verpeste vertrekken, op den vloer of op bedorven stroo,
soms niet eens gedekt door morsige lompen!... Dat hun
daarin dikwijls de slaap wordt onthouden door woeste too-
neelen tusschen man en vrouw of ouders en kinderen, door
drinkgelagen, en wat dies meer zij, terwijl onzedelijkheden
van allerlei aard, welke in de bekrompene vertrekken, waar-
in oud en jong, en wel eens meer dan eene huishouding,
huisvest, het oog der kinderen niet kunnen ontgaan, mede
allernadeeligst werken op het hart derzelve. Hoe heilzaam
het nachtelijk verblijf voor zulke kinderen in de Bewaar-
school kan zijn, behoeft hier wel niet gezegd te worden.