Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
3oO SPELEN,
begeerlijkheid enz. der zoogenoemde — maar niet altijd regt
genoemde — onschuldige jeugd. In dit opzigt wordt het
vrije spel der kinderen voor den stillen aanschouwer eene
leerschool, die hem in de gelegenheid stelt, de opvoeding
der kleinen doelmatig te bevorderen.
d. De spelen moeten niet gevaarlijk zijn, opdat zij geen
onrust verwekken bij Ouders en Onderwijzers, Een oogen-
blik van gebrek aan waakzaamheid kan ligtelijk de oorzaak
van een groot ongeluk worden.
e. Men kieze bovenal zulke spelen, waarin vele kinderen
te gelijk kunnen deelen.
f. Men houde bij de spelen afwisseling in het oog. Ook
de aangenaamste en nuttigste spelen worden vervelend, wan-
neer men ze te dikwijls laat herhalen. Eene lijst van spelen
in de school opgehangen en zoo veel mogelijk geregeld naar
de jaargetijden, kan de Onderwijzer telkens in gelegenheid
stellen, om de noodige afwisseling in 't oog te houden.
g. Zoo veel mogelijk worden de spelen in de opene lucht
uitgevoerd.
Thans willen wij hier nog, om het gewigt der zaak, een
paar voorbeelden laten volgen, waarnaar men gemakkelijk
vele spelen kan wijzigen, terwijl wij tevens eenig speelgoed
zullen opgeven, dat zonder groote kosten in eene Bewaar-
school kan aangeschaft worden.
Meisjesspelen.
De pop. Eerie der aangenaamste en nuttigste speelmeu-
belen is dit voorwerp. In eene Bewaarschool dient men ze
in voorraad te hebben en daarbij behooren dan ook kleede-
ren , kasten, wiegjes, kabinetten enz,, om de pop te kleeden
en de kleederen te bergen. De Onderwijzer, Onderwijzeres