Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPELEN. 299
heid, vredelievendheid, toegevendheid, hulpvaardigheid, werk-
zaamheid, zelfstandigheid te gewennen, en als men het te-
vens tot bevordering der verstandelijke en ligchamelijke vor-
ming doet strekken. Doch het kan ook leiden tot verwildering
van het gemoed, verbastering van goede zeden, tot ontwik-
keling van haat, nijd, afgunst, begeerlijkheid, bedrog,
wanneer er om winst wordt gespeeld; tot onbestendigheid,
wanneer er aan het spel te veel wordt toegegeven; tot
onvergenoegdheid, verveling, als men de kinderen te zeer
overlaadt met speelgoed; tot slordigheid, wanneer men eene
volkomene vrijheid omtrent het gebruik van het speelgoed
veroorlooft enz.
Op bladz. iö4 en verv. spraken wij over den kinderzin;
die zin moet het kenmerkende zijn der kinderspelen. Volgens
dezen zin moeten zij ingerigt zijn, als wij hier laten volgen.
a. Vrolijk, opwekkend, onderhoudend, opdat het kind
geheel in dezelve kan deelen.
, b. Niet langwijlig, om verveling voor te komen.
c. Zonder dwang. Alleen het vrije, vrolijke spel valt
in den geest der kinderen. Zelf gekozene spelen verhindere
men daarom niet-, ten ware dat zij schadelijk konden zijn;
ook zie men meer toe of spele mede, dan dat men door
gedurige teregtwijzingen en berispingen den vrijen en vrolij-
ken geest der kinderen aan banden legge. Als men de kleinen
in hunne vrije spelen nagaat, dan ziet men, dat zij zich
eene eigene wereld scheppen, waarin zij als de voornaamste
handelende en heerschende personen optreden. Deze kinder-
wereld is veelal eene getrouwe afbeelding van de groote
wereld, zij verschijnt ons echter in een' reiner geest, in
eenen meer paradijsachtigen tooi, echter niet zonder kleine
Adam's en Eva's; wier overhelling tot zonde niet zelden blijk-
baar wordt uit de egoïstische wilsneiging, uit de heersehzucht,