Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
298 HANDENARBEID,
voordeel opleveren, daar van de geplozene stoffen vrij wat
gebruik kan worden gemaakt, gelijk te wel bekend is, om
daarbij langer stil te staan.
k. Het Vlaken van papieren zakken. Ook deze werk-
zaamheid kan gemakkelijk door de oudste en vlugste kinde-
ren worden verrigt. Terwijl eenige kinderen bezig zijn met
het snijden van papier, worden de gesnedene stukken door
anderen gevouwen, door eene derde partij bestreken met
stijfsel en door eene vierde partij geplakt. Bij iederen koop-
man leert men dezen arbeid in weinige oogenblikken kennen
en uitvoeren, en menigeen zal gaarne dit werk aan eene
Bewaarschool opdragen.
l. Garemvinden. Ook deze arbeid kan gemakkelijk door
vier- en vijfjarige kinderen verrigt worden, en het zal wel
niet moeijelijk vallen, om ook in steden of groote dorpen
dezen arbeid aan kinderen te verschaffen. Wij meenen
thans genoeg omtrent dit onderwerp gezegd te hebben, om
het doel, dat wij door het verschaffen van arbeid hebben
voorgesteld, te bevorderen. Men trekke daarvan zoo veel
partij, als de omstandigheden dit vergunnen, maar vergete
vooral niet, om nu en dan aan den arbeid eenig voordeel
te verbinden, hetzij dat de ^kleinen soms iets voor zichzelven
afwerken, of dat hun eene kleine versnapering worde ge-
schonken, wanneer zij zich regt goed op den arbeid hebben
toegelegd.
b. Spelen.
Het spel kan een der belangrijkste vormingsmiddelen voor
de jeugd genoemd worden, als het wordt aangewend, om de
kinderlijke onschuld te bewaren, de kinderen lang kinderen
te doen blijven; hen aan orde en regel, aan regt en opregt-