Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HANDENARBEID, 297
ïnen te leeren breiden en zeer grof garen, geschikt voor
doeken, rokken, kousehanden enz. Naderhand ga men over
tot fijner werk. Daar dit onderwijs spoedig huishoudelijk
voordeel kan opleveren, en de kinderen vroeg in staat stelt,
om, bij gebrek aan beteren arbeid, toch iets te kunnen
verdienen, üioet het vooral niet worden verzuimd.
Men vorme alzoo van de kinderen boven de vier jaren
eene klasse, die hierin afzonderlijk onderwijs ontvangt, en
bezige de bekwaamste leerlingen, ten einde minder bekwamen
te helpen. Om dit onderwijs met een goed gevolg in te
voeren, raden wij aan, eerst eenige weinige kinderen zoo ver
te brengen, dat deze in staat zijn, om de aankomelingen
mede te helpen. In elk geval zal het noodig zijn met een
klein getal aan te vangen, ten einde eenen goeden grond
voor dit onderwijs te legge'n. Orde en reinheid worden
bovenal bij dit werk gevorderd. Ieder kind behoeft daarbij
een breimandje, dat genommerd of van den naam des bezit-
ters is voorzien. Ook het onderwijs in het breiden van
netwerk kan aan de grootste kinderen eene nuttige en aan-
gename bezigheid verschaffen; wij zagen daarmede meermalen
vijQarige kleinen bezig. Evenwel moet men zorgen, dat de
kleinen ook hiermede nimmer langer dan één uur bezig zijn,
en men veel geduld bij het onderwijs hebbe.
i. Het vlechten. Het vlechten van stroobanden tot het
maken van stroohoedjes is een zeer gemakkelijk werk, en
stroo '— rogge of weiten — kan men overal zonder moeite
bekomen. — Ook het vlechten van koord leeren vier- en
vijQarige kleinen met gemak.
7. Het pluizen. In elke huishouding vindt men dagelijks
afval van linnen, versleten laken, ook wel zijden en katoe-
nen stoffen; wanneer men dit aan de Bewaarschool brengt,
om het door de kleinen te laten pluizen, kan dit werk ook