Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
296 handenarbeid.
Voorts zouden wij nog de volgende werkzaamheden kun-
aanhevelen.
f. Het zuiveren van sommige eetwaren enz. Vele koop-
lieden hebben erwten, boonen enz., welke vermengd zijn of
waaruit vuiligheid of slechten moeten gezocht worden; dit
is eene der voortreffelijkste werkzaamheden voor kinderen,
wanneer men hen hiermede niet langer dan een uur achter-
een bezig houdt.
g. Daar het sorteren mede eene nuttige werkzaamheid is
voor het verstand, en het tevens strekt, om het kind te
gewennen aan voortdurenden en bestendigen ijver, en het te
oefenen in geduld, trachte men hieromtrent, bij gebrek aan
evengenoemde stof, altijd iets bij de hand te hebben, dat
hiertoe dienstig is. Zoo zette men den kinderen nu eens
een mandje voor met eene groote menigte van papier of
hout, gesneden figuren, als: driehoeken, vierhoeken, vijf-
hoeken enz. (Zie hierover de vormleer.) voor, om dezelve te
sorteren en dezelfde figuren op e'e'n stapeltje te leggen. Uit
een bak met bruine, witte en bonte boontjes, die tot dezelfde
soort behooren, worden gelijk gekleurden bijelkander gezocht
en in afzonderlijke mandjes gelegd. Voorts neme men eene
verzameling van verschillende soorten van boontjes, en late
die sorteren en in afzonderlijke bakjes verzamelen. Verder
worde uit een bak, waarin verschillende soorten van graan-
Icorrels dooreen zijn geworpen, — uit eene mand met ver-
schillende soorten van bladeren, uit eene mand met gekleurde
papiertjes, of gevuld met onderscheidene soorten van knikkers,
alles, wat bij elkander behoort, uitgezocht.
h. Het breiden. Dit is mede, zoo voor jongens als
meisjes, eene nuttige bezigheid, welke zelfs voor de eersten,
in lateren leeftijd, en uren van werkeloosheid als anderzins,
voordeel kan verschaffen. Men vange aan met houten prie-