Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
handenarbeid. 295
V
raapt en in den vergaderbak worden geworpen. Is er een
tuin bij de Bewaarschool (zoo wenschelijk), dan valt daarin
gedurig wat te doen; het wieden, begieten, zuiveren der
paden enz. kan ook aan kinderen worden opgedragen.
h. Kinderen moeten vroeg leeren elkander te helpen, te
ondersteunen, het leven te veraangenamen door het bewijzen
van kleine diensten. Hier moet een doekje omgehangen, een
schootje voorgedaan, een petje afgezet, kouzen opgebonden,
handjes gewasschen, het verschoven kleedje te regt geschikt
en kleederen geborseld worden enz.; dit kan meestal aan de
oudste meisjes worden opgedragen, niet alleen ter bevorde-
ring van werkzaamheid, maar ook tot aankweeking van
huiselijken zin, onderlinge liefde en eendragt, zindelijk-
heid, die in de vroegste jeugd aangekweekt moet worden,
zullen zij eene eigendommclijke neiging worden van het ka-
rakter.
c. Bij het komen en gaan der kinderen valt er dagelijks
veel te helpen en te beredderen: hoeden en petten moeten
op de regte nommers gehangen of weder terug worden ge-
geven, klompjes op de bestemde plaats worden gezet of ge-
nomen, kieltjes uit of aangetrokken worden enz.; hiertoe kun-
nen alweder de oudste en bevattelijkste kleinen helpen, en
hun voorbeeld verwekt vele navolgers.
d. Moeten er broodjes rondgebragt of dient de dorst
van een en ander kind gelescht te worden, dit geschiede
vooral door de kinderen; vroeg moeten zij leeren honge-
rigen en dorstigen te helpen, dit moet een der grootste ge-
noegens bij het kind uitmaken.
e. De Onderwijzer heeft bij iedere klasse of afdeeling
gedurig iemand noodig, om iets te halen, te brengen, vast
te houden enz., daarom stelle hij bij iedere derzelve een
helpertje aan, die hem bestendig ten dienste staat.