Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
294
handenarbeid,
armhuizen en gevangenissen. Nogtans is de zaak nuttig voor
de Bewaarscholen ten dienste der lagere standen, en er kun-
nen in menige Bewaarschool ook . werkzaamheden hij de hand
genomen worden, die in de kinderen aanvankelijk een' werk-
zamen geest, geschiktheid-voor den arbeid kunnen aankweeken,
en de kleinen te gelijk ook aangenaam bezig kunnen houden.
Wij zullen hier eenige laten volgen. Vooraf echter moeten wij
doen opmerken, dat hierbij in het oog dient gehouden te
worden, vooreerst, dat de Bewaarschool niet met eene Hand-
werksschool mag verward worden en het invoeren van han-
denarbeid alleen moet dienen als een vormingsmiddel voor
het toekomstig leven. Ten andere, dat alle werkzaamheden
moeten vermeden worden, welke boven de krachten der
kinderen gaan, die vervelend zijn en de kleinen te veel aan
het zitten gewennen. Eindelijk, dat men zich behoort te
wachten voor werkzaamheden, die te omslagtig zijn en
dien ten gevolge de krachten van den Onderwijzer te veel
verdeelen en te veel onttrekken aan de hoofdbezigheden.
Wat nu het opgeven van eenige doelmatige werkzaamhe-
den betreft, deze kunnen zich bepalen als volgt:
a. Tot dusdanige werkzaamheden, welke zoo dagelijks
in de school of op de speelplaats door kinderen kunnen
worden verrigt. Zoo moet de vloer van de leer- en speel-
school steeds gezuiverd worden van snippertjes papier en
andere vuiligheid; de zorg hiervoor kan heden aan deze,
morgen weder aan andere kleinen, die hiervoor geschiktheid
bezitten, opgedragen worden. Gedurig moet er iets aange-
haald, weggebragt of rondgedeeld worden: leijen, griffels,
pennen , haartjes, speelgoed, boterhammetjes , hoeden en
petten, dat late men mede door de oudste meisjes en jon-
getjes verrigten. De speelplaats moet zindelijk gehouden
worden: verdorde bladen, takjes, steentjes, moeten opge-