Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
handenarbeid. ags
overvloed van arbeid -yveinig, en de mensch leeft midden in
den overvloed arm en ellendig.
Bij de zorg voor de verstandelijke, zedelijke en godsdien-
stige beschaving der jeugd, mag die voor de opwekking tot
werkzaamheid niet ontbreken. Dien geest kan men niet te
vroeg ontwikkelen en voeden. De kleinen op de Bewaar-
scholen voor de lagere standen moeten toch eenmaal door
handenarbeid hun brood verdienen. Wat men dierhalve
dulde, ledigheid worde op eene Bewaarschool nimmer ge-
duld. Een bedrijvige geest moet daarin de beerschende zijn.
Dien bedrijvigheidszin komt de Opvoeder te gemoet. Maar
han of mag ook de Bewaarschool zich met het bezorgen
van verschillenden handenarbeid bemoeijen?
In Duitschland en Frankrijk maakt men hiervan veel
werk en prijst het in Handleidingen met ernst aan. Daar
zijn echter ook die allen handenarbeid van de Bewaarschool
willen geweerd hebben, en daarvoor het spel, tot opwekking
van den kinderlijken geest en vervrolijking van den kinder-
lijken leeftijd verkiezen. De waarheid ligt ook hier in het
midden. De Duitschers en Franschen overdrijven over het
algemeen de zaak, en zij vorderen te veel van de vier-, vijf-
en zesjarige kleinen. De handenarbeid, dien zij willen uit-
gevoerd hebben, veroorzaakt te veel moeite en inspanning
en geeft ligt te veel aanleiding tot eene zittende leefwijze.
Door hier te veel te willen, zoude men eene Bewaarschool
ligtelijk veranderen in eene fabrijkplaats, waarin men arme
kinderen reeds van hun vijfde en zesde jaar dagelijks van
den morgen tot den avond dwingt, om voor eenige stuivers
in de week, met opoffering van hunne gezondheid en levens-
vreugde, eene werkzaamheid te verrigten, welke op den
duur weinig tot hun levensonderhoud kan bijbrengen cn
eene der voornaamste oorzaken is van de overbevolking van
20