Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ELFDE AFDEELIjNG.
HANDENARBEID. SPELEN. GYMNASTIEK.
a. Handenarleid.
TVerkzaamheid is de levensbron voor stoffelijke wel-
vaart en mede een der belangrijkste middelen tot bevorde-
ring der zedelijke beschaving, gelijk werkeloosheid de moeder
der luiheid, der zedeloosheid en der armoede is. Men kan
het zedelijk en stoffelijk welvaren van eenen Staat en dan
vooral dat van de lagere volksklassen niet krachtiger bevor-
deren dan door het verschaffen van arleid, en het is eene
onvergeeflijke fout in de huishouding van het armwezen,
wanneer men er niet op bedacht is, de kinderen vroeg aan
den arbeid te gewennen, en geene partij weet te trekken van
de zoo diep ingeschapene drift tot beweging en werkzaam-
heid in den jeugdigen mensch.
Tot arbeid toch is de mensch geboren; van lieverlede
moet hij daaraan worden gewend, om eenmaal het dagelijksch
brood in het zweet zijns aanschijns te kunnen verdienen.
Daarom is de goddelijke neiging in het gemoed des menschen
geplant, om door arbeid voorwaarts te komen in de wereld.
Zij is de grondslag van de welvaart van enkelen, van geheele
familien en van iederen Staat.
Waar echter geen werkzame geest aanwezig is, daar baart