Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
i LEESONDERRIGT. 291
en voor men er aan denkt, kan Let kind lezen. De zaak
■wordt zoo slechts speelwerk.
Indien men nu nagaat, hoe veeL tijd er op de meeste
scholen moet besteed worden, om de eerste beginselen van
het lezen en schrijven te leeren, hoe veel jaren er soms
verloopen, voor het kind in staat is, eenen volzin dragelijk
te lezen; hoe veel duizenden er nog in ons Vaderland in
de Lagere standen worden aangetroffen, die niet eens tot de
hoogte kwamen van behoorlijk te kunnen lezen en schrijven,
dan zal men het met mij eens zijn, dat het op eene Be-
waarschool zeer nuttig — soms zelfs noodig — is, om aan
de spraakoefeningen dadelijk leesoefeningen te verbinden; niet
alleen omdat dit geene schadelijke inspanning des geestes
eischt, noch eene te vroege rijpheid bevordert, maar omdat
hierdoor veel tijd voor het kind wordt gewonnen voor het
vervolg, en nu aan de Lagere Scholen meer tijd wordt ge-
schonken, om de kinderen eene betere opleiding te geven.
Zoo veel hier over het leesonderrigt. In het evengenoemd
Handboekje hopen wij tevens aan te toonen, hoe men de
allereerste beginselen van het lezen leeren tevens zingende
in beoefening kan brengen, waardoor deze bezigheid dubbel
aangenaam voor het kind wordt. (*)
(*) Zie omtrent het leesonderrigt mijne Praktische Handleiding voor het
eerste onrfcnny^ ^ ten dienste van Onderwijzers ^ Onderwijzeressen en Kwee-
helingen j om de jeugd naar dezelve'binnen korten tijd , volgens de natuurlijke
lees-leerwijze, het lezen te leeren, en tevens derzelver zielsvermogens gepast
te ontwikkelen. Met eenige zangstukjes. Twee deelen.
liet Handboekje y om daarnaar in weinige weken het lezen te leeren. De
lieve Frederika of het eerste leesboekje voor de lieve kleinen. Met plaatjes.
Briefy inhoudende eenige ophelderingen omtrent het Nieuw Ben eerste
leesboekje voor de Stad- en Landjeugd, benevens eenige opmerkingen betrek-
kelijkde Natuurlijke Lees-leerwijze. Alles te Groningen, bij J. Oomkens.