Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
leesonderrigt. 290
nen van het bijwerk, krachtiger ontwikkeld. Eindelijk valt
al het bijwerk weg, en de leerling ziet de letter nu volko-
men, Er heeft hier alzoo een zachte overgang plaats, van
de" teekening, of het beeld tot de letter. Aanschouwt het
kind nu daarna de letter afzonderlijk, dan herinnert het
zich al dadelijk door dezelve de pijp weder, en den naam
tevens; want over de eerste teekening wordt met het kind
zoo gesproken, dat het daardoor ook de benoeming van de
letter leert kennen. Men vraagt: hoe doet iemand die rookt,
als hij den rook uit den mond blaast? en het antwoord is:
h^—h"—h^— Het is verwonderlijk, hoe spoedig het kind
door deze verzinnelijking al de letters en klanken onzer taal
leert, iets dat van belang is voor talrijke scholen, waarop
men wel eens maanden werkzaam moet zijn, om al de let-
ters en klanken te leeren.
Om nu ook het afgebeelde voorwerp tot verstandelijk en
zedelijk nut dienstbaar te maken, kan men met het kind over
het voorwerp spreken, zoo als wij op bladz. 25i en vervol-
gens hebben aangewezen, en een veijiaaltje doen, bijv, van
een kind, dat vaders pijp nam, om daaruit te rooken, niet-
tegenstaande vader en moeder dit verboden hadden; dat het
die pijp daarop liet vallen en tevens van het rooken ziek
werd enz, — (Zie het Handboekje van het leesonderrigt.)
Zoodra nu eenige medeklinkers en klinkers op deze wijze
zijn in het hoofd geprent (laten het de medeklinkers: k, h,
Z en z en de klanken aa, oo, ee en uu zijn), stelt men kleine
woordjes van dezelve te zamen: haa! — hoo! — hee! — zoo,
— kaal, — kool, — keel, enz. en laat die lezen. Het kind
spreekt de letterteekens slechts opeenvolgend uit, en het
woord volgt alsdan van zelf. Vervolgens late men op de
letters die geleerd zijn, nog weder eenige volgen en vorme
daarvan nieuwe woorden. Zoo gaat men bestendig voort.