Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i LEESONDERRIGT. 289
! de gedaante van het letterteeken min of meer duidelijk voor-
i stelt, en waardoor te gelijk de naam of het geluid van de
j letter kenbaar wordt gemaakt, zoo dat het kind door het
^ beeld tot de kennis van den vorm van het letterteeken en
j den naam van hetzelve wordt geleid, en dit op eene zoo
ï aanschouwelijke wijze en met zulk eenen zachten overgang,
; dat het leeren der letters geene inspanning vordert en nog-
I tans met spoed gaat.
I Om dit duidelijker te maken, geven wij hier op PI. VII,
\ Fig. 5, een aanschouwelijk voorbeeld. Om de gedaante van
) eene b, en te gelijk den natuurlijken naam derzelve door
j de afbeelding van een voorwerp aanschouwelijk voor te
j stellen, hebben wij gekozen eene zoogenoemde Duitsche pijp,
j waaruit wordt gerookt, zoo echter, dat alleen de mond, de
I
kin en de neus van den rooker daarbij flaauw zigtbaar
zijn, terwijl de pijp duidelijk vooruit komt. Daarnaast ziet
men andermaal dezelfde afbeelding; doch nu is de mond
enz. van den rooker en zijn sommige deelen van de pijp,
om de letter ongemei^t duidelijk op te lossen, merkelijk
flaauwer geteekend. Nog eens verschijnt dezelfde teekening,
en nu heeft de letterfiguur zich door het langzaam verdwij-
T weeklanken.
ei hoorbaar in klein, ai hoorbaar in saisoen.
ui » ^ luid, ieu » » nieuw.
OU » » koud. oei » » snoei,
au » » dauw.
Verlengde tweeklanken,
aai hoorbaar in kraai. ooi hoorbaar in kooi.
eeu » » leeuw. aau • > » snaauw.
De medeklinkers zijn:
b, d, f, g, ch, h, j, k, I, m, n, p, r, s, t, v, w. z.
DezeWe worden naauw hoorbaar uitgesproken, met eene zachte é daarach-
ter, als: be, de, fe enz., gelijk men haar geluid hoort in de woorden,
welke zij mede vormen. De c wordt soms uitgesproken als ce, en dan
weder als ke, de q met de u als kwe en x als kse.