Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
288 LEESONDERRIGT
dan ook aan. Hij houde opzettelijk speloefeningen, of late
de kinderen bij de spraakoefeningen de woorden spellen, die
zij moeten uitspreken. Dit spel is niet alleen aangenaam
voor de kleinen, maar ook tevens nuttig voor de oefening
van de spraak.
Men klimme echter ongemerkt van het gemakkelijke tot
het moeijelijke op, gelijk dit bij de spraakoefeningen is aan-
gewezen. In het eerst spelt de Onderwijzer voor en de
kinderen spellen zoo goed zij kunnen na, bijv.:
aa—l^=aal, k®—aa=kaa, k®—aa—l®k=aal, k°—aa—s®=
kaas, k"—r®—ui—k®=kruik, k®—aa—r®—t®=kaart enz.
Al spoedig hebben de kleinen de zaak gevat en het spel-
len wordt voor hen van lieverlede eene der aangenaamste
bezigheden.
Daarop gaat men over tot het leeren der letterteekens. (*)
Dit is in vele scholen een hoogst vervelend werk, een werk
van inspanning, langdurig en ontmoedigend; doch het kan
ook eene aangename bezigheid worden, te gelijk vruchtbaar
voor verstand en hart. Om het dit te doen zijn, hebben
wij voor iederen klank en tweeklank en voor eiken mede-
klinker eene teekening, een beeld genomen, dat vooreerst
Enkele klanken.
a hoorbaar in avond. 0 hoorbaar in los.
a 9 » dag, ö » B döm.
é v » é-ven. ü » » uren.
e V A zet. U B » zus-ter.
f s ^ i-voor. ü » » ij-ken.
i s » nut-tig. oe D » roe-pen.
ó » » bó-ven. eu V) » reu-zen.
ie » ï) ziet.
minder letterteekens bezitten dan klanken , zoo zijn die klanken,
welke door dezelfde teekens worden aangeduid, door klankteekens aanschou-
welijk yoorgesteld.
Verlengde enkele klanken,
aa hoorbaar in daar. 00 hoorbaar in hoor.
ee x> 6 wees. uu » » zuur.