Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i leesonderrigt. 287
i selen met zware kronkelende zand- en glibberige kleiwegen,
f Ook niet door het leeren van ruim drie honderd oneigenlijk
j genoemde slot- of grondklanken, om daarvan woorden za-
j men te stellen, of om door middel van het rad van Nieu-
I wold het uitspreken van woorden te bevorderen. Dit alles
j zoude geheel in strijd zijn met den geest eener goede Be-
waarschool. Hoe dan? Op eene kinderlijke, natuurlijke
en aanschouwelijke wijze, zonder dat het te veel inspanning
' van der kinderen geest vordert.
I Op eene natuurlijke wijze vooral. De woorden bestaan
) uit klanken of geluiden. Wanneer wij het woord krast van
j het begin tot het einde, zoo gerekt uitspreken, dat wij ieder
i( bestanddeel (letter) [k", r', a, s" en t«) afzonderlijk hooren,
dan vernemen wij duidelijk, dat de eerste letter niet naar
j het geluid ka zweemt, maar bijna overeenkomt met het ge-
I luid van k", de tweede lettergreep van het woord zwak^-,
dat de tweede letter geenszins den klank van het woordje
er heeft, maar wel van de laatste lettergreep van het woord
j •yerRE; dat de a niet gehoord wordt als de eerste lettergreep
van Kker, maar als de klank a in het woordje at; dat de
5® niet als het woordje es, maar als de uitgang van ZoiSE en
de i® niet als het woord, 't welk den drank dien men drinkt
-T-thee — uitdrukt, maar als de laatste lettergreep van het
woord drukTE. Geeft men nu den regten klank aan iedere
letter, en spreekt men die letters opeenvolgend in eenen
galm uit, k" r' a s" f, dan krijgt men van zelf het woord
krast. Dit is natuurlijk, en vordert geene inspanning van
den geest meer, dan het naspreken van een woord, en het
moet den Onderwijzer al zeer gemakkelijk vallen, om kin-
deren van drie jaren te oefenen in het spellen van vele
woorden, voor hij eenige moeite aanwendt, tot het leeren
der letters, klinkers en medeklinkers. Hiermede vange hij