Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i leesonderrigt. 302
zeer geneigd), om honderden van voorwerpen te leeren kennen
en in het geheugen te behouden; en inderdaad leert het dan
ook honderden van voorwerpen onderscheiden, en naar even-
redigheid meer, als men het in de gelegenheid stelt meer te
zien, (*) dat allergunstigst werkt op de ontwikkeling der
verstandelijke vermogens. En dit geschiedt zonder zich te
vermoeijen; want het kind is daartoe immers ongeneigd: de
natuur wil hier geene inspanning om zijne aandacht te ver-
moeijen. Het zijn voornamelijk de vormen en de bijzondere
kenmerken, op welke zijn aanschouwingsvermogen betrekke-
lijk krachtig, doch veelal kort werkt, en naar evenredigheid
korter, naar dat het voorwerp of de zaak minder met den
kinderlijken geest in aanraking komt, en krachtiger en lang-
duriger, naar evenredigheid de voorwerpen aantrekkelijker
en bevalliger voor het kind zijn. Met deze proefondervinde-
lijke waarheid in het oog, beproeve men vrij, om vier en
vijQarige kleinen de beginselen van het lezen te leeren.
Maar hoe? Gewis niet naar de oude spelmethode, volgens
welke bijna alle woorden uitgesproken worden, in strijd met
den regten klank of het regte geluid der klinkers en mede-
klinkers , zoo dat men van de letters of geluiden: ka-ei-
le-pe het woord klip wil gevormd hebben, en men al
vóórspelt, tot het kind het woord op het gezigt af kan
lezen (dat dan ook met wat meer moeite zonder spellen kan
geschieden); dit zoude dwaas zijn, even dwaas als eene
poging, om de ijzerbanen en straatwegen weder te verwis-
C) Dit blijkt uit de dagelijksche ondervindingen bij de kleinen, dia in
de eerste jaren huus levens gedurig met hunne ouders van woonplaats ver-
wisselden, en nu in deze, dan in die woonplaats eenen konteren of länge-
ren (ijd moesten vertoeven. Meestal zijn deze kinderen veel meer naar den
geest ontwikkeld dan andere kinderen, het gevolg van eene uitgebreider
kennis, die zij erlangen door het aanschouwen van meerderlei voorwerpen
cn handelingen, die hon tot nadenken opwekken.