Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
' het rekenonderrigt. 285
dit onderrigt nu eens door lijnen en streepjes op het zwarte
; bord, dan door een appel of zoo iets te verdeelen, doen
j afwisselen. Ten einde ook hier niet alleen aan uiterlijke
I aanschouwing te blijven hangen, en te bewerken, dat het
i kind tevens juiste innerlijke voorstellingen en begrippen van
i de getallen erlangt, late men de kleinen nu en dan ook eens
I met een afgewend gezigt of met geslotene oogen, op het
j gevoel af, de hoeveelheden tellen, en eindelijk mede uit het
! hoofd. Het is hoofdzakelijk ten gevolge van deze wijze van
5 handelen, dat men ten opzigte van het uit 't hoofd rekenen
! zulke verwonderlijke uitkomsten ziet bij de blinden. Er ga
I daarom geene zoogenoemde rekenles voorbij, waarin men niet
1 tevens op het bezorgen van heldere innerlijke aanschouwin-
j gen werkt.
I Wil de Onderwijzer, dat het kind ook al dadelijk de
getalmerken leere kennen, waardoor men de getallen zigtbaar
voorstelt, dat ook geheel zonder nadeelige inspanning des
geestes kan geschieden, dan schrijve men binnen afzonderlijke
kringen, vierkanten of driehoeken, de getalmerken, zie PI.
VH, Fig. 4, met zoo veel punten daarnaast, of daar bin-
nen, als het getalmerk voorstelt. Deze punten worden van
lieverlede flaauwer geteekend, zoo dat zij eindelijk nagenoeg
onzigtbaar worden, terwijl de getalmerken zeer duidelijk
moeten uitkomen. Zie verder het Handboekje voor de oefe-
ningen in de beginselen van het rekenen.
Leesonderrigt.
Ook het leesonderrigt kan op de Bewaarschool in beoefe-
ning worden gebragt, zonder dat daardoor van de aandacht
en werkzaamheid des geestes der kleinen te veel wordt
gevergd. In het derde, vierde en vijfde jaar is het kind —
wij merkten zulks reeds op — bijzonder geschikt (en daarbij
/