Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
284 het rekenonderrigt.
wel van de schrijflei) en de kleinen door streepjes een aan-
schouwelijk begrip der getallen geven, naar de methode
door ons voorgeschreven, altijd zelfwerkende.
Even gemakkelijk kan men een duidelijk begrip van de
gemakkelijkste breuken geven. Daartoe kan men mede een
hoogst eenvoudig werktuig bezigen, in den vorm van den
zoogenaamden Rekenaar. Zie PI. VIT, Fig. 3. Eerst geeft
men het kind een begrip van een half. Men wijst het op
het vierzijdig latje, hangende aan den eersten draad. Nu
schuift men onder het geheel twee halven, en vraagt, of
er ook verschil bestaat tusschen de lengte van beide? Ver-
volgens schuift men onder de beide helften vier vierendeels,
laat die tellen en vraagt, wat meer is, de vier gedeelten of
het geheel? de vier gedeelten of de beide hal ven? twee
vierendeels of een half ? hoeveel ieder kind ontvangt,
wanneer vier kinderen een geheel gelijkelijk onder elkander
verdeelen?
Op de verdeeling in vierendeels volgt het verdeelen van
een geheel in derde deelen, en de derde deelen in zesde
deelen, op dezelfde wijze. Nu ,volgt de verdeeling van
een geheel in vijfde deelen, vervolgens de verdeeling van
een geheel in achtste deelen, daarop een geheel in twaalfde
deelen, en eindelijk een geheel in tiende deelen. Verder
behoeft men in dezen met de vlugste kinderen niet gaan.
Hierbij zij nog aangemerkt, dat het raampje zoo dient
ingerigt te worden, dat men telkens in de ijzerdraden die
geheelen en daaronder die deelen kan schuiven, welke men
bij de behandeling behoeft. De overige geheelen en deelen
berge men zoo lang in een bakje of korfje, tot men ze noo-
dig heeft. Zoo handelende aanschouwt het kind niet meer dan
het noodig heeft te zien en de indruk wordt daardoor juister.
Daar afwisseling ook hier lust en liefde opwekt, kan men