Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 HET OVERBLirVTEN IN DE MIDDAGUKEN.
heid, geled en zang kunnen bij deze maaltijden ook heerlijke
stof bereiden tot voeding vóór de ziel. Alle zwarigheden,
welke deze uitbreiding kunnen tegenwerken, dient men daar-
om uit den weg zoeken te ruimen, waarover nader. (*)
c. De Zaturdag en Zondag.
Niet minder nuttig achten wij het, om de kinderen ook op
den Zaturdag en den Zondag, even als op de gewone dagen,
in de Bewaarschool te verzamelen. Op den Zaturdag is dit
veelal nog noodzakelijker dan op de overige werkdagen der
week. Dan toch valt er in iedere huishouding veel te be-
redderen voor den volgenden feestdag en bovendien veel op
het veld te verrigten, om op den Zondag ongehinderd te
kunnen uitrusten. En welk een schoone dag kan de Zondag
voor de kleinen worden, zoo voor het gemoed als voor het
ligchaam, wanneer zij aldaar in hun best kleedje verschijnen,
en men hunne hartjes door vertellingen en kinderlijke liedjes
tot God en den lieven Jezus tracht te trekken! Wanneer ieder
dan een half centje offert in een rondgaand zakje, als in de
kerk, ten behoeve van die kleintjes, welke gebrek aan kleede-
ren of iets anders hebben; als men op dien dag kleine versna-
peringen uitdeelt; door afzonderlijke, aangename spelen nieuw
genot schenkt en zoo bij de kleinen belangstelling in dezen
dag opwekt; in 't kort, als men denzelven door les en spel
tot oenen feestdag maakt: voorzeker, dan wordt toch deze
dag van groot gewigt voor de kinderen. Bedenlvt men hierbij
C) In de Bewaarschool te Groningen eten de kinderen tussehen 4 en 5 uur
bovendien een' boterham, die hun door de Ouders wordt medegegeven, en zoo
lang in eene kast, voorzien van genommerde vakken, wordt bewaard. Of hun
wordt voor eene cent een broodje verschaft.
In Franhfort a. M. nemen de kinderen een' boterham mede in genommerde
blikken bussen.