Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
282 iiet rekenonderrigt.
helder bewustzijn van de collective eenheden (twee, drie,
vier, vijf, zes enz.) kunnen erlangen, dan wanneer zij niets
meer zien dan de hoeveelheid, waarvan hun een duidelijk
begrip moet gegeven worden), bevalt ons het gebruik van
hüben, vooral wanneer het onderwijs zoo ingerigt is, dat
de leerlingen daarmede zelf werkzaam zijn, en met hunne
vingertjes de kuben verdeelen en zamenvoegen, als de On-
derwijzer of Onderwijzeres dit verlangt. Om dit onderwijs
hiertoe gemakkelijk te kunnen inrigten, hebben wij voor
eenige jaren de zoogenoemde letterkuben bij den boekhande-
laar O0MK.ens Jr. verkrijgbaar gesteld, bestaande uit een
lessenaartje, of een bakje, zie PI. VII, Fig. 2, voorzien van
twintig kuben, die tevens kunnen dienen tot zelfoefening in
het leeren der letters en het zamenstellen van kleinere en
grootere woorden, of zelfs van zeer kleine volzinnen. C^)
Deze lessenaartjes of bakjes worden voor het kind geplaatst,
en het wijst daardoor telkens de hoeveelheden aan, die men
vraagt. Zoo worden, door middel van deze letterkuben, de
vier hoofdregelen der rekenkunst behandeld.
VVij zullen hier een enkel voorbeeld laten volgen en ver-
onderstellen, dat de Onderwijzer tot de behandeling van het
getal zes is gevorderd.
Zamentelling. Men vraagt: wat volgt op een, als men er
nog een bijvoegt? Voegt bij een nog een: hoeveel hebt gij
nu? Zegt op de maat: een en een maakt twee. Voegt de
beide eenen te zamen. Neemt nu nog een: hoeveel maakt
twee en een? Zegt op de maat: twee en een maakt drie.
Voegt die een bij de twee. Neemt nog een. Hoeveel maakt
drie en een? enz. Tellen met tweeën. Neemt twee kuben.
(*) Daar deze kuben tevens genommerd zijn, leeren de kleinen daardoor
mede al spelende de getalmerken, en de getallen van een tot twintig, door
nommers aangeduid.