Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
280 ' het sciirijfonderrigt.
elkander gehouden, de voeten maken een' hoek; liefst plaatse
men den regter een weinig voor den linker voet.
b. De linkerarm moet op de tafel liggen en wel op den
kant derzelve, gelljkloopende met de kantlijn van het blad.
Zoodoende kan de leerling de borst niet tegen den kant der
tafel of zandbank drukken.
c. De regterarm worde op drie of vier duimen afstands
van de zijde gehouden, doch blijve steeds los, ongedwongen.
d. De pen of griffel wordt tussehen de twee voorste vin-
gers en den duim gevat, zoo dat de top van den duim
tegenover het eerste lid van den voorsten vinger worde
geplaatst, en de schrijfpen de rigting langs het middelste ge-
deelte van het derde lid van den voorsten vinger naar den
schouder neme.
e. De lei worde zoo voor het kind gelegd, of het kind
plaatse zich zoo voor dezelve, dat de linker benedenpunt
vlak tegenover het middenste van de borst kome. Met de
linkerhand wordt de lei vastgehouden.
#
d. Het rehenoiiderrigt.
Onder de verschillende leervakken is wel de rekenkunst,
zoo niet het belangrijkste, dan toch een der belangrijkste
middelen tot ontwikkeling der verschillende takken van het
kenvermogen, wanneer het onderrigt zich grondt op aan-
schouwing en het leidt tot eene verstandige, oordeelkundige
bewerking der getallen, ontdaan — zoo veel mogelijk — van
alle Averktuigelijkheid, althans bij de kleinen.
Ook voor de Bewaarschool kan de behandeling van de
allereerste beginselen van het rekenonderrigt nuttig zijn; mits
men de kleinen spare voor te veel inspanning des geestes,
alles als spel behandele en tevens aanschouwelijk voorstelle,
om zoo, zonder eigenlijke inspanning, de vaardigheid te er-