Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TEEKENONDERRIGT. 277
: meten en de hand te oefenen, late men Lovenal den afstand
in aanmerking nemen en bijv. eene derde lijn twee of drie-
j maal zoo ver van de tweede plaatsen, als de eerste van de
1 tweede.
i
ƒ Op de schninsche lijn late men de waterpas loopende
lijn volgen, en hieromtrent ga men te werk even als is
aangetoond.
g. Nu hepale men zich bij loodregte lijnen, op dezelfde
wijze als met de vorige lijnen.
h. Men late nu ook eens schninsche lijnen volgen, welke
tegen de hand inloopen en aldus eene tegenovergestelde rig-
ting hebben.
i. Thans volgt het maken van verschillende hoeken, als
bij het onderrigt in de vormleer is aangewezen,
j. Daarop late men eenige bogen en hoeken volgen die
mede uit kromme lijnen bestaan."
/l. Inmiddels kan men reeds aanvangen met het voortee-
kenen van zeer eenvoudige voorwerpen, als met deri omtrek
van eenen handstok, van eenen brief, van een liniaal, van
eenen appel en dergelijke voorwerpen meer. (*)
L De Onderwijzer late hierop wat moeijelijker voorwer-
pen volgen, als: den omtrek van een bakje, van een mes,
van eenen boomstam, van een zeer eenvoudig huisje, van
een bord enz.
Zoodra men iets voorteekent, dat uit meer dan eene lijn
bestaat, wijze men den kinderen aan, welk deel van het
voorwerp de geteekende lijn voorstelt, en toon daarbij zoo
veel mogelijk het voorwerp zelf, om alles door aanschouwing
(*) Zie hieromtrent mijne Praktische Handleiding voor de teekenkunst,
ten dienste der Lagere Scholen en huisgezinnen, waarin eene groote me-
nigte voorwerpen wordt gevonden , welke voorwerpen zeer gemakkelijk door
iederen Onderwijzer kunnen nageteekend worden, schoon men dan ook geen
onderwijs in deze kunst ontvangen hehbc.
'9 >