Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
w^^^mmmmmmBÊmsÊÊmÊ
276 teekenonderrigt.
Op enkele uitzonderingen na, moet het teekenonderrigt
zich op de Bewaarschool bepalen tot het regtlijnig teekenen.
Om de kleinen eener klasse in het teekenonderrigt voor te
gaan, bezige men meestal het zwarte bord.
Men begint met eene regte schuinsche lijn. Deze wordt
door den Onderwijzer eerst voorgeteekend, terwijl de op-
merkzaamheid der kleinen vooraf wordt opgewekt, om toe
te zien, hoe men die lijn voorteekent. Daarop gaan de
kinderen aan het werk in het zand of op de leijen, en de
Onderwijzer ziet het werk der kleinen na en maakt hen op
de fouten opmerkzaam. Op deze lijn volge eene tweede lijn,
die evenwijdig met de vorige moet loopen. Daarop volge
eene derde, vierde en meer lijnen, allen in dezelfde rigting
als de eerste geteekend. Vervolgens wofden dezelfde lijnen
andermaal, doch nu zeer dun, of wel dikker geteekend.
Lang blijve men bij het maken van deze schuinsche lijnen
staan, vooral ook, omdat het teekenen derzelve eene goede
voorbereiding tot het leeren schrijven is. Om hierin af-
wisseling te brengen, volge men deze of dergelijke orde.
a. De kinderen teekenen om het ander twee dikke en
twee dunne lijnen, tot vijfmalen toe.
b. Daarop volgen: drie aan drie lijnen, waarvan de mid-
delste lijn dik is, of wel waarvan de twee uiterste lijnen
dik zijn en de middelste dun voorkomt.
c. Nu teekent men vier schuinsche lijnen, waarvan de
twee middelste of de twee uiterste lijnen dik zijn.
d. Men late lijnen maken, welke ongelijk van lengte zijn,
bijv. alzoo, dat de eerste tweemaal zoo lang is als de vol-
gende, en zoo op het ander, of ook zoo, dat beurtelings op
de twee lange twee korte lijnen volgen, of wel drie, vier
enz.
e. Om het oog weder op eene andere wijze te leeren