Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TEEKENONDERRIGT. 276
vorm der voorwerpen naauwkeurig gade te slaan, waardoor
het betere begrippen van de dingen erlangt.
h. Het teekenonderrigt leidt tot orde, netheid en naauw-
gezetheid, daarom dulde men bij dit onderwijs niets, dat
hiermede in strijd is.
c. Het ontwikkelt het gevoel voor het schoone, en daarom
trachte de Onderwijzer telkens, door het vergelijken van het
betere met het mindere, door de aandacht te vestigen op
alles wat regelmatig en sierlijk is, wat zich rein en ordelijk
voordoet, wat het oog aangenaam en onaangenaam aandoet
en wat dies meer zij, dat gevoel op te wekken. En dit is
daarom een belangrijk voordeel, omdat hetzelve niet zonder
invloed blijft op de verdere beschaving van het kind.
d. Zij is voor kinderen eene alleraangenaamste bezigheid
en zal hen in vrije oogenblikken dikwijls terughouden van
ledigheid en velerlei ondeugden; want lediggang is de bron,
waaruit de neiging tot het verrigten van veel kwaad langs
straat of weg geboren wordt; zij is een gevolg van gebrek
aan ontwikkelde kunstliefde en praktische bekwaamheid in
het uitoefenen van deze of gene kunst,
e. Bovendien is de teekenkunst een heerlijk middel, om
de kinderen in eene school vreugdevol, zonder nadeelige of
overdrevene inspanning, stil bezig te houden, in welk geval
zij menige bestraffing, bij het handhaven van eene gepaste
stilte en orde, voorkomt.
ƒ Eenige bekwaamheid in de teekenkunst is voor iedere
betrekking in de maatschappij nuttig, voor vele betrekkingen
zelfs noodzakelijk, gelijk dit met den kleermaker, vervver,
timmerman, metselaar, kuiper, schoenmaker, smid enz. het
geval is.
Redenen genoeg, om door zandbank en lei de kleinen met de-
ze nuttige kunst op eene Bewaarschool dikwijls bezig te houden.