Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
290 DE VORMLEER.
Om ze ook hier tot zelfwerkzaamlieid te leiden, late men
de punten, lijnen, hoeken enz. met den vinger of met een
stokje in het zand namaken of wel met eene griffel op de
lei. Wij verwijzen verder naar het Handboekje voor dit
leervak, verbonden met het teekenonderrigt.
b. Teekenonderrigt.
Het teekenen beboert almede tot de Bewaarschool. Wat
het kind ziet, wil het gaarne nabootsen; 't is eene natuurdrift,
door den Schepper met wijsheid in hetzelve geplant. Men
ontdekt deze neiging reeds bij de drie en vierjarige kleinen.
Kruipen zij in het zand, al dadelijk zoeken zij met een stokje
of met de vingertjes, figuren of afbeeldingen in hetzelve na
te bootsen. Vinden zij een stukje krijt, weldra prijken tafel,
bank of wand met velerlei figuren. Worden zij eene pen,
inkt en papier magtig, of mogen zij grififel en lei tot hunne
dienst hebben, onvermoeid wordt er gewerkt, om die van
teekeningen, hoe verward ook, te voorzien.
Daarvan moet de Opvoeder partij trekken. Hij leide die
neiging opvoedkundig en trachte dezelve dienstbaar te maken
tot vorming van den kinderlijken geest. Als vroeger is aan-
gewezen, ga hij ook hier van het eenvoudige, het gemakke-
lijke, uit, om ongemerkt op te klimmen tot het moeijelijkere,
ten einde hand en oog te oefenen.
Dat de vormleer hiertoe krachtig kan medewerken, hebben
wij straks gezien: men vereenige daarom beide leervakken
zoo dikwijls als daartoe gelegenheid wordt gevonden.
De belangrijkste voordeelen, welke uit het teekenonderrigt
voortvloeijen, en waarop de Onderwijzer daarom bestendig
het oog moet houden, zijn:
a. Het kind wordt geleid en het oog geoefend, om den