Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VORMLEER,
27^
is, het kenmerkende van het geheel op te sporen en tevens
den indruk getrouw door het geheugen te bewaren, van zoo
veel gewigt voor het werkelijke leven,
d. Door het zoeken der verschillende gevallen, waarin
de punten en lijnen tot elkander kunnen gebragt worden,
en het uitvinden van zamengestelde figuren, onopgemerkt
opklimmende in moeijelijkheid, wordt het denkvermogen
krachtig ontwikkeld.
e. Door het maken der punten, lijnen enz., wordt ook
de hand geoefend en dit werkt voordeelig voor het aanleeren
der schrijf- en teekenkunst.
f. Door het maken en tellen der punten krijgt het kind,
langs den weg der aanschouwing, het regte begrip der eerste
getallen.
g. Door het zoeken en zamenstellen van bevallige figu-
ren wordt aanvankelijk het schoonheidsgevoel bij de kleinen
opgewekt en aangekweekt.
Redenen, voldoende genoeg, om de vormleer als een af-
zonderlijk leervak op de Bewaarscholen in te voeren.
De Onderwijzer onthoude zich hier echter voor overdrij-
ving en bemoeije zich vooral niet met het van buiten leeren
van definitien en het geven van beschrijvingen, die boven de
bevatting gaan van zes en zevenjarige kinderen. Men leere
den kleinen eene lijn, eenen hoek enz. kennen, als zij eene
tafel, bank en andere voorwerpen leeren, dat is door aan-
schouwing en benoeming, zonder meer. De zaak blijve,
in zekeren zin, speelwerk. Inspanning van den geest die
vermoeit; oefeningen die de kleinen met meer inspanning
doen werkzaam zijn als dit het geval is bij hunne spelen,
blijven van de Bewaarschool geweerd. Zoodra men bij de
kleinen eenige verveling ontwaart bij de behandeling der
vormleer, verwissele men van bezigheden.