Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
272 DE VORMLEER.
men van hout verschillende meetkunstige ligchamen doen
vervaardigen, als: driehoeken, kuhieken van velschillende
grootte; verschillende zuilen, van vier, vijf en zes kanten,
cilinders enz. Deze worden beschouwd. De vlakken wor-
den geteld, genoemd (bovenvlak, zijvlak — regter- en linker —
benedenvlak, achtervlak) en aangewezen, gelijk ook de pun-
ten, kantlijnen enz. (*)
Uit het aangevoerde zal men genoegzaam hebben opge-
maakt, wat men door vormleer hebbe te verstaan, en waartoe
zij zich vooral op de Bewaarscholen dient te bepalen. Aan
te prijzen is zij alzoo, omdat zij de volgende voordeelen op-
levert :
a. Door de beschouwing der punten, lijnen en hoeken,
erlangt men heerlijke aanleiding tot het houden van doelma-
tige spraakoefeningen.
h. Zij oefent het oog in het vaardig en naauwkeurig op-
vatten der punten, lijnen en hoeken, en dit werkt weder
voordeelig op het naauwkeurig en vaardig opnemen der om-
ringende voorwerpen. Door den afstand der punten en lij-
nen, de lengte en breedte van verschillende figuren met
elkander te vergelijken, wordt immers de oogmaat geoefend,
of liever, het oog wordt geoefend in het meten der voor-
werpen.
c. Door de opgegevene lijnen en figuren op te sporen en
aan te wijzen aan de voorwerpen zelve, om de gedaante der
voorwerpen alzoo nader te beschouwen, wordt het kind ge-
wend, om met het oog des verstands den vorm der voor-
werpen op te nemen, dat leidt tot het verkrijgen van goede
begrippen der dingen, daar een geoefend oog alleen in staat
C) Het bovenstaande, van o tot j, diene voor die Bewaarscholen, welke
de kinderen tot zus cn teven jaren houden, gelijk wij er verscheidene heb-
ben bezocht.