Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
268 DE VORMLEER.
a. De vormleer.
Reeds vroeger roemden wij de vormleer als een gewigtig
middel, om de verstandelijke vorming der kinderen te be-
vorderen. Tbans willen wij bij dit leervak eenige oogen-
blikken stilstaan. Wat verstaat men door vormleer? Wat
men door vorm verstaat, is duidelijk. De gedaante, de
uitgebreidheid der ligchamen noemt men den vorm derzelve,
en de werkzaamheid, om dien naauwkeurig te beschouwen,
te leeren opvatten, de lijnen en hoeken, welke de grenzen
der vlakken aanwijzen, of die men teekent, ten einde den
vorm (de gedaante) der dingen zigtbaar voor te stellen; die
lijnen en hoeken met elkander te vergelijken, te leeren on-
derscheiden; door de vereeniging derzelve verschillende op-
gegevene figuren zamen te stellen en op te laten sporen, in
hoe vele verschillende betrekkingen of gevallen punten, lijnen
en hoeken ten opzigte van elkander kunnen geteekend wor-
den; deze werkzaamheden behooren tot de vormleer. Het
Volgende zal de zaak beter toelichten. Bij de vormleer gaat
men van de punt uit. Men plaatst op het zwarte bord
eene punt en vraagt het kind: Wat ziet gij? Het antwoord
is: ik zie een punt. PI. VI, Fig. i. Naast die punt plaatst
men eene tweede, en nu vraagt men weder: hoe veel punten
ziet gij nu? en het antwoord is: ik zie twee punten. Beide
punten kunnen in twee verschillende gevallen tot elkander ge-
plaatst worden; vooreerst aldus, dat zij aan- of naast elkan-
der voorkomen, of elkander raken. Zie PI. VI, Fig. 2. Mede
dat zij gescheiden voorkomen. Fig. 3. Dit wordt in koor
door de kinderen aldus uitgedrukt: twee punten kunnen el-
kander raken; twee punten kunnen gescheiden zijn. Op
twee punten volgen drie punten. Deze kunnen voorkomen
als volgt: a, alle drie gescheiden, i, alle naast elkander.