Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
266
2ti4 MAAT- EN ZANGOEFENINGEN.,

■1
! 1!
yi
Sf
als voren. De waarde van iedere noot leert het kind
zeer spoedig door aanschouwing. Op de c laat men de
c? volgen. Deze toon wordt even als de vorige gezongen.
Heeft men denzelven behandeld, dan vange men weder aan
met den eersten toon, en late daarop den tweeden volgen.
Na deze beide toonen in eenige lessen behandeld te hebben,
voegt men daarbij den derden toon van de schaal, die weder
op dezelfde wijze wordt gezongen, en daarna weder in ver-
band met de beide vorigen wordt gebragt. Aldus vervolgt
men de schaal tot het einde. Zoo leert het kind, zonder
veel moeite, de schaal ongevoelig naar de toonteekens zingen.
Zie PI. V, Fig. 1, 2, 3, 4 en 5. Thans vangt men de
sghaal weder van voren aan en verdeelt de maat in vier
tempo's, terwijl men op de vierde nooten ook achtsten laat
volgen. Zie PI. V, Fig. 6.
Nu wordt de schaal al weder van voren begonnen en ge-
zongen naar de | maatverdeeling. Zie PI. V, Fig. 7.
Thans volgt dezelfde schaal naar de | maats verdeeling.
Zijn de kleinen reeds in staat alle toonen zuiver te zin-
gen, dan kan men reeds aanvangen met eenige rustteekens
in aanmerking te nemen, als die voor eene f, y noot.
Zie Fig. 8, 9 en 10.
Eindelijk kan men met den terzengang aanvangen. Ver-
der behoeft men op eene Bewaarschool, waarop men de
kleinen tot omstreeks zes jaren houdt, niet te gaan. De
Onderwijzer kan inmiddels overgaan tot het zingen van zeer
korte en eenvoudige melodische zinnen. Zie Fig. van 11 tot
i4. Overigens verwijzen wij ook hier naar het Handboekje
voor de beginselen der zangkunst, ten dienste der Bewaar-
scholen ; waarin men tevens eenvoudige liedjes en zangstukjes
zal aantreffen, welke, zoo als wij vertrouwen, gemakkelijk
door kleine kinderen kunnen worden gezongen.