Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2ti4 MAAT- EN ZANGOEFENINGEN.,

stelde doel te kunnen bereiken. Bijna alles hangt hier af van
de methode. Deze moet eenvoudig, aanschouwelijk zijn, als
bij het verstandig leesonderrigt. Het eigenlijke zangonderrigt
naar toonteekens wenschen wij alleen ingerigt te hebben voor
de oudste kinderen op eene Bewaarschool, kinderen boven
de vijf jaren. De jongere kinderen deelen in het onderwijs
naar goedvinden van den Onderwijzer.
De maatoefeningen, waarvan wij straks spraken, kunnen
reeds aangemerkt worden als een voorbereidingsmiddel tot
het onderwijs in de zangkunst. Bij het zangonderrigt zelf
vange men met maat en toon te gelijk aan. Daartoe zij in
de Bewaarschool een bord aanwezig, waarop een of twee
balken (ieder balk bestaat uit vijf horizontale lijnen) zijn
getrokken, geschikt voor groote nooten, ook op den groot-
sten afstand zeer gemakkelijk te onderscheiden.
Wat de oudste leerlingen zingen, naar aanwijzing der
voorgeschrevene teekens, dat zingen de kleinsten bij afwisse-
ling op het gehoor mede, of men make dezelfde oefeningen
afzonderlijk met hen, zonder nooten.
Men vange aan met de eerste noot der schaal uit c. Deze noot
wordt als eene heele op het bord geschreven, en men schrijft
daarnaast de letter c, en zegt, dat die noot aldus heet,
zonder juist moeite aan te wenden, dat de kleinen dien
naam en het letterteeken van buiten leeren: door de gedu-
rige aanschouwing en benoeming komt dit immers van zelf.
Deze noot worde nu in twee tempo's (f maat) gezongen
met den klank a. De Onderwijzer slaat de maat met de
hand en de kleinen doen dit van lieverlede na. Dit wordt
vele malen achtereen gedaan. Daarop verdeele men deze noot
in halven, en zinge dezelve in denzelfden tijd, iedere noot
in ééne beweging. Voorts verdeele men iedere halve in
twee vierden, en late die al weder zingen naar de maat