Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
2ti4 MAAT- EN ZANGOEFENINGEN.,
aan ruwheid en onzedelijkheid. Verlangt men van het kind
eenen vrolijken aard, een opgeruimd hart, een' krachtigen,
vurigen geest, een oog dat flonkert van levensvreugd, mea
onthoude het de vrolijkheid niet, en deze bevordert men
r op eene gepaste wijze door zang. De hoogste vreugde in
den hemel is hij velen niet denkhaar zonder zang en niets
roert ons op aarde meer, dan een onschuldig, zingend kind
en een roerende lijkzang aan het stille graf.
Om het hoofddoel van den zang te bevorderen, en een'
beteren geest hieromtrent aan te kweeken, gewenne men de
teedere jeugd van den beginne af aan het zingen van liedjes,
die nu eens leiden tot den lieven Jezus, dan eens tot God,
dikwijls tot het betrachten van edele deugden , maar ook
evenzeer tot bevordering van kinderlijke vreugde. Dat zij
dit laatste vooral ter harte nemen, die meenen, dat het
gemoed van het kind alleen door hooge ernst voor God kan
gewonnen worden, en daarom den kinderen liederen in den
mond willen gelegd hebben, verre boven kinderlijke bevat-
ting, boven het kinderlijk gevoel. (*) Hierdoor bederft men
meer, dan men in 't vervolg weder kan verbeteren.
Tot het ontwikkelen van het gehoor, tot oefening van de
stem en voor het leeren zingen van eenvoudige liedjes, wor-
den dagelijks afzonderlijke oefeningen gehouden. Wij zijn van
meening, dat een kind evenwel naar de nooten kan leeren
zingen (mits men in dezen niet boven de krachten der kin-
deren ga), zooals het naar de letterteekens kan leeren lezen,
wanneer het hier niet hapert aan oefening, en aan gehoor,
dat nogtans bij jonge kinderen, door gepaste middelen, dik-
wijls genoegzaam kan ontwikkeld worden, om het voorge-
If
' i(') Wie denkt hier niet aan de menigvuldige versjes, die in de laatste
; jaren in 't licht zijn verschenen, en geheel aandruischen tegen den opvoedt
J kiuidigen regel: geef het kind, vat hinderlijk ii?
H